Pariz avio 07.11.2019.

Pariz avio - funtravel.rs
Pariz avio - funtravel.rs

PARIZ

Izleti i posete: ● DVORAC I MUZEJ LUVR ● VERSAJSKI DVORAC ● OBILAZAK MONMARTRA
6 dana (5 nocenja sa doručkom u hotelu kategorije 3*) – avionom
Polazak: 7. novembar 2019. (povratak 12. novembar 2019.)

Pariz avio

Pariz, jedna od najlepših i najznačanijih svetskih metropola, najposedeniji je grad na planeti; njegovim elegantnim
bulevarima i avenijama godišnje prošeta gotovo trideset miliona turista. Najpoznatiji pariski kvartovi i spomenici, deo su
svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Uži centar Pariza koji izaziva najvede divljenje, nastao je pre 150 godina,
za samo dve decenije, voljom jednog osporavanog vladara i preduzimljivošdu njegovog čoveka od poverenja – cara
Napolena III (1808 – 1873) i nepopularnog prefekta Senskog okruga (gradonačelnika) Žorža Osmana (Georges Haussmann,
1809 – 1891). Realizujudi od 1852. do 1870. jedan od najvedih urbanističkih projekata u svetu u 19. veku, Osman je
angažovao preko pola miliona radnika koji su porušili i potpuno uklonili tri petine kuda srednjovekovnog Pariza,
ostavljajudi samo dvorce, palate, crkve i vredne građevine, koje je zatim povezao širokim bulevarima i avenijama, dodajudi
im nove trgove, parkove i fontane. Tada su počele da niču prelepe pariske zgrade sa pet ili šest spratova sa mansardama i
tipičnim fasadama sa visokim prozorima, dugim terasama i ukrasnim gvozdenim ogradama. Vekovima pre ove ”velike
obnove” kao i posle nje, Pariz je imao – kao i danas – izuzetnu ulogu na svim poljima, u Evropi i u svetu. Ključni događaji iz
prošlosti mnogih naroda i država zbili su se u Parizu ili su u tesnoj vezi sa njim. Pored zaključenih sporazuma o prijateljstvu
i saradnji sa mnogobrojnim gradovima na svim kontinentima, Pariz je do sada prihvatio samo jedno jedino bratimljenje –
sa Rimom, 1956. godine. Kratko obrazloženje tadašnjeg gradskog veda je glasilo: “ Samo je Rim dostojan Pariza i samo je
Pariz dostojan Rima”.

1. dan (četvrtak, 7. novembar 2019.) BEOGRAD – PARIZ Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera Filip Travela broj 709 u
12:00 sati. Poletanje za Pariz u 14:10 sati (let AF 1661). Dolazak u Pariz u 16:35 sati. Polazak na panoramsko razgledanje grada autobusom:
Veliki bulevari, crkva Madlena, Trg Opere, Trg Vandom, ulica Rivoli, Trg Konkord, Burbonska palata, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Trg
Trokadero, palata Šajo, Ajfelova kula, Marsovo polje, Vojna škola, kompleks Invalida sa velelepnom Crkvom kupole, ostrvo Site, katedrala
Notr Dam… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Nodenje.

2. dan (petak, 8. novembar 2019.) PARIZ Doručak. Poludnevna fakultativna poseta kraljevskom dvorcu i muzeju Luvr. Započet kao vojno
utvrđenje krajem 12. veka, Luvr je postao kraljevska rezidencija krajem 14. veka. Odlike pravog raskošnog dvorca ukrašenog umetničkim
delima dobio je tokom vladavine Fransoa i u prvoj polovini 16. veka. Posle Francuske Revolucije pretvoren je u muzej (1793). Danas, 219
godina posle ustanovljenja, ima reputaciju najslavnijeg i najbogatijeg muzeja u svetu sa kolekcijom od oko 300.000 umetničkih predmeta
koju nikada niko nije video u celosti. U osam odeljaka izloženo oko 35.000 eksponata, od praistorije do sredine 19. veka, koje svakodnevno
obiđe preko 20.000 posetilaca. Tokom posete Luvru videde se: temelji prvobitnog Luvra, najpoznatija skulptorska remek-dela antičkog
doba “Miloska Venera” i “Nika Samotračka”, zatim galerija “Mediči” sa čuvenim Rubensovim ostvarenjima, “Mona Liza” i galerija
italijanskog renesansnog slikarstva kao i galerija francuskog slikarstva 19. veka sa monumentalnim kompozicijama. Slobodno popodne.
Nocenje.

3. dan (subota, 9. novembar 2019) PARIZ – VERSAJ – PARIZ (oko 50 km) Doručak. Poludnevni fakultativni izlet “Versajski dvorac”. Ovaj
ogromni dvorski kompleks okružen prostranim parkom – sa fasadom od 570 m i oko 1840 prostorija, najvedi i najraskošniji u Evropi –
izgrađen je i dograđivan po nalogu i željama Luja XIV ( 1643 – 1715) sa idejom glorifikacije Francuske i njene monarhije. “Kralj sunce” koji je,
od svoje pete godine, formalno bio na prestolu 72 godine a faktički upravljao Francuskom pet i po decenija, okupljao je u Versaju vrhunske
umetnike svoga vremena koji su kontinuirano radili na proširenju i ulepšavanju dvorca i vrtova. Versajski dvorac je pretvoren u Francuski
istorijski muzej (1837) i proglašen delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. Tokom posete obilaze se: Veliki kraljevski
apartmani, Kraljičini apartmani i čuvena “Dvorana ogledala“. Povratak u Pariz. Nocenje.

4. dan (nedelja, 10. novembar 2019) PARIZ Doručak. Poludnevni fakultativni obilazak Monmartra u pratnji vodiča. Monmatr (130 m.n.v) je
najviše među 11 brda i brežuljaka na kojima leži Pariz ,nalazi se na njenom severnom obodu i spada u njegove najpoznatije istorijske
kvartove. Na vrhu Monmartra uzdiže se velika bela bazilika Sakre Ker, čija su impozantna kupola i zvonik više od jednog veka sastavni deo
siluete francuske prestonice. Od sedamdesetih godina 19. veka Monmartr naseljavaju i na njegovim padinama dolaze da stvaraju veliki
umetnici kao Berlioz, Hajne, Renoar, Mone, Van Gog, Tuluz Lotrek, Pikaso, Dali… pretvorivši ga u prostor nekonvencionalnog i boemskog
života. Poseta bazilici, šetnja uličicama oko glavnog trga Tertr gde se mogu videti desetine slikara za svojim štafelajima, do mesta gde su se
odigrali dramatični događaji tokom Pariske komune (1871). Šetnja do poznatih trgova Pigal i Blanš u podnožju brda gde se nalazi kabare
“Mulen ruž” (1889), jedan od simbola nodnog života Pariza (individualni povratak u hotel). Slobodno popodne. Nocenje.

5. dan (ponedeljak, 11. novembar 2019) Doručak. Slobodan dan za individualne obilaske. Nocenje.

6. dan (utorak, 12. novembar 2019) PARIZ – BEOGRAD Doručak. Transfer na aerodrom. Poletanje za Beograd u 11:00 sati (let AF1660).
Dolazak u Beograd u 13:25 sati.

 

 

POLAZAK                   HOTEL                           CENA PO OSOBI

07.11.2019         IBIS LA DEFENSE3*                    605 EVRA

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU JE  246 EVRA

 

 

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:

prevoz avionom na relaciji Beograd – Pariz – Beograd (prevoznik Air France), aerodromske
takse u Beogradu i Parizu (čiji je iznos podložan promeni), smeštaj u hotelu kategorije tri zvezdice, u dvokrevetnim sobama, pet nodenja sa
doručkom, transferi autobusom na relacijama aerodrom – hotel i hotel – aerodrom u Parizu, panoramsko razgledanje Pariza, usluge vodiča i
troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:

fakultativni izleti i posete i međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

SMEŠTAJ
● Hotel IBIS LA DEFENSE CENTRE ***, Pariz, 4 Boulevard de Neuilly, 92081 Paris, telefon: +33 4197 4040, www.ibis.com
Nalazi se u srcu Defansa, savremene gradske četvrti, preko puta metro stanice Esplanade de la Defense. Hotel ima 286 nedavno renoviranih
soba sa kupatilom sa fenom, telefonom, internet konekcijom (na zahtev uz doplatu), SATTV-om. Kontinentalni doručak – samoposluživanje.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.

FAKULTATIVNI IZLETI

● Poludnevna poseta dvorcu i muzeju Luvr. Cena: 35 evra.

U cenu je uključen dvočasovni obilazak Luvra po programu u pratnji vodiča i
ulaznica.

● Poludnevni obilazak Monmartra u trajanju od oko tri sata. Cena: 25 evra.

U cenu je uključena usluga lokalnog vodiča (individualni
povratak u hotel).

● Poludnevni izlet “Versaj”. Cena: 70 evra.

U cenu je uključena usluga lokalnog vodiča (individualni povratak u hotel).

● Prijavljivanje za fakultativne izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a pladanje je u Parizu, isključivo u evrima i u efektivi.
Potrebno je najmanje 15 učesnika za realizaciju ovog izleta i posete. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izleti bi mogli da se realizuju uz
korigovanje cene.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “PARIZ”
● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju ovog putovanja.
● Uz blagovremeni upit u poslovnicama organizatora putovanja, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim sobama, uz doplatu.

USLOVI I NAČIN PLACANJA

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na
dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15
dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.

● Pladanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa,
Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih
mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b)
platnim karticama (Visa, Master, Banca Intesa-e i Komercijalne banke)   Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master,
Banca Intesa-e i Komercijalne banke)

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog
osiguranja. U poslovnicama organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali
Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno
jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI FILIP TRAVELA
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i
slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru
razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera
javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010
izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije.  Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom
se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto
polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se
prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene
opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2019 od 24.01.2019. godine, zaključenog sa
ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod
Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili
na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 24.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

OVLASCENI AGENT PRODAJE : FUN TRAVEL AGENCY DOO PARACIN

OTP 196/2010 F T