Blue House – Neos Marmaras

Blue House - Neos Marmaras - funtravel.rs
vila-blue-house-neos-marmaras-5862-1 Blue House - Neos Marmaras
vila-blue-house-neos-marmaras-5862-2 Blue House - Neos Marmaras
vila-blue-house-neos-marmaras-5862-3 Blue House - Neos Marmaras
vila-blue-house-neos-marmaras-5862-4 Blue House - Neos Marmaras
vila-blue-house-neos-marmaras-5862-5 Blue House - Neos Marmaras
vila-blue-house-neos-marmaras-5862-6 Blue House - Neos Marmaras
vila-blue-house-neos-marmaras-5862-7 Blue House - Neos Marmaras

 

Blue House – Neos Marmaras  se nalazi na odličnoj lokaciji, svega oko 80 metara od strogog centra Neos Marmarasa.

Od šetališta i mora udaljena oko 50 metara, a od gradske plaže (kod stadiona) oko 220 metara.

Google maps: 
Latitude: 40.09190980746003
Longitude: 23.787383230970135

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

 

Vila Blue House je novijeg datuma, sa velikim prostranim i nešto manjim studijima koji se nalaze na prvom spratu.
Svi studiji imaju jedan francuski ležaj, jedan singleležaj I jednu sofu na razvlačenje, i gledaju direktno ili bočno na more i luku.
Opremljeni su bežičnim internetom, klima uređajem  (uračunati u cenu) i TV-om.
Svi studiji sadrže opremljenu kuhinju, kupatilo i terasu. Veličina studija je cca 22 – 25 kvm + terasa.
Promena posteljine i peškira je petog dana boravka.

Blue House – Neos Marmaras

1. Dan – Polazak iz Beograda u večernjim časovima sa parkinga pored direkcije “Laste”tačno vreme
i mesto polaska autobusa proveriti 2 dana pre putovanja.
Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju prema Grčkoj.
2. Dan – Dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska).
3 – 8/11/15. Dan – Boravak na bazi 7/10/14 noćenja u izabranom smeštaju na bazi odabrane usluge.
9/12/16. Dan – Napuštanje smeštaja do 09:00 časova. Slobodno vreme.
Polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima po lokalnom vremenu (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencije).
Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
10/13/17. Dan – Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

Blue House – Neos Marmaras

 najam izabranog smeštaja na bazi 7/10/14 noćenja
• samo za paket aranžmane – prevoz autobusom turističke klase
na relacijama navedenim u programu putovanja
• usluge licenciranog pratioca grupe
• usluge predstavnika organizatora putovanja ili ino-partnera na destinaciji
• troškove organizacije i realizacije aranžmana

Blue House – Neos Marmaras

autobuski prevoz, za aranžmane na bazi najma
• boravišna taksa 0.5eur/dan u apartmanima svih kategorija
• međunarodno zdravstveno osiguranje Uniqa (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €)
• održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu

 

NIJE U PONUDI

Blue House – Neos Marmaras

USLOVI I NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

• svi navedeni iznosi koji su u eur, plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, za sve aranžmane čiji su ugovori zaključeni od 30.07.2019. pa na dalje. Za aranžmane čiji su ugovori zaključeni pre 30.07.2019. plaćanje se vrši po prodajnom kursu poslovne Banke Intesa na dan uplate.
• 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre putovanja
• čekovima građana najkasnije do 15.12.2020. datumirani svakog 15-og u mesecu
• platnim karticama (Visa, Dina, Master, Maestro)
• mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata kreditnim karticama Banke Intesa (Visa, Master )
Cena je garantovana samo za uplatu celokupnog iznosa, odnosno garantovan je samo iznos uplaćene akontacije, a ostatak je podložan promeni.
agencija zadržava pravo da propiše drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama/sindikatima sa kojima agencija zaključi poseban ugovor.

Blue House – Neos Marmaras

Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretiraće se kao otkaz putovanja.
• Troškovi promene već potvdjenih rezevacija
(zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i slično) su 500 dinara po rezervaciji.
• Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled,
broj smeštajne jedinice, sediste u autobusu ili avionu,
ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom i Programom putovanja uz mogućnost doplate.
• Na dodatne usluge (doplata za klimu, polupansion, transfer iz Novog Sada itd.),
iskazane u cenovniku, ne odobravaju se popusti.
• U objektima gde je naglašeno postojanje Wi Fi-a,
Organizator putovanja ne može garantovati kvalitet i brzinu protoka internet konekcije.
• U slučaju nedovoljnog broja putnika na prevozu,
postoji mogućnost transfera drugim vozilom sa dela puta do (ili sa) destinacije.
• Maloletna lica, ukoliko putuju bez oba ili sa jednim roditeljem,
moraju imati saglasnost roditelja koji ne putuje, overenu u opštini ili sudu.
• Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
• Turistička agencija određuje mesto polaska i povratka.
Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje.
Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Sedišta u autobusu su numerisana i zavise od vremena prijave za aranžman.
U autobusu dete preko 2 godine mora imati svoje sedište (ne može sedeti u krilu)
• Zeus travel ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim putem,
kao i za informacije dobijene od strane subagenata (posrednika u prodaji aranžmana).
Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije i na sajtu organizatora putovanja.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih
objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
• Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka
putovanja usled promene na monetarnom tržištu, promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima
• Klijenti su u obavezi da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja,
uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja,
i da svojim potpisom na prijavi/ugovoru o putovanju daju saglasnost sa istom
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu
kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju
(vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska
u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …)
na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova,
vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

OVLASCENI AGENT PRODAJE : FUN TRAVEL AGENCY DOO PARACIN

Aktuelne ponude mozete naci i na nasoj FB stranici : https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/

 licenca OTP 07/2017 od 07.02.2017.Z T