Aparthotel Lido – Edipsos 2020

Aparthotel Lido Edipsos

Aparthotel Lido Edipsos

Vila na plaži Edipsos

Aparthotel Lido Edipsos se nalazi u glavnoj pešačkoj zoni u Edipsosu. Od plaže ga deli samo manja ulica.
Aparthotel Lido poseduje recepciju, bar i lift.
Na raspolaganju su dvokrevetni i trokrevetni stdiji koji su opremljeni kuhinjom frižiderom i posuđem za predviđen broj osoba, kupatilom, TV, klima uređajem, terasom, Wi-Fi.

Promena posteljine i peškira na 5 dana.

Korišćenje klima uređaja je uključeno u cenu. 

Parking: nema sopstveni parking,moguće parkiranje u blizini objekta

Foto Galerija
aparthotel-lido-foto1
aparthotel-lido-5
aparthotel-lido-4
aparthotel-lido-3
aparthotel-lido-2

CENOVNIK SOPSTVENI PREVOZ 

[table “89” not found /]

Dete od 0-6 godine(u pratnji min 2 punolatežne osobe) – BESPLATNO ( koristi zajednički ležaj)

Dvoje dece od 2-12 godina (u pratnji min 2 punoplatežne osobe) plaćaju po 50% od cene iz tabele (koriste jedan ležaj)

Dete u sopstvenom ležaju (0-12godina) plaća punu cenu iz tabele

Na cene označene * se ne odobrava popust

DOPLATE:

1/1 studio / apartman doplata 80% od cene smeštaja po osobi, u smenama označenim * doplata iznosi 100%.

CENOVNIK AUTOBUSKI PREVOZ 

[table “90” not found /]

Dete od 0-2 godine(u pratnji 2 punolatežne osobe) – BESPLATNO (nema ležaj,nema sedište u autobusu)

Dete od 2- 6 godina(u pratnji 2 punolatežne osobe) plaća autobusku kartu 60eur (koristi zajednički ležaj, ima mesto u autobusu)

Dvoje dece od 2-12 godina (u pratnji dve punoplatežne osobe) plaćaju po 50% od cene iz tabele (koriste jedan ležaj i imaju sopstveno sedište u autobusu)

Dete u sopstvenom ležaju (0-12godina) plaća punu cenu iz tabele

Na cene oznacene * ne odobrava se popust

DOPLATE:

1/1 studio / apartman doplata 80% od cene smeštaja po osobi, u smenama označenim * doplata iznosi 100%.

Kompletnu ponudu za Edipsos možete pogledati na sl.linku https://funtravel.rs/category/grcka-leto/grcka-ostrva/evia/edipsos/

 

Lokacija

Program Putovanja

PROGRAM PUTOVANJA AUTOBUS Aparthotel Lido Edipsos:

 • 1 DAN: Polazak sa ugovorenog odredišta dan ranije u odnosu na datume iz tabele, prema dogovorenoj satnici.
 • 2 DAN: Dolazak na izabranu destinaciju u prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice od 14.00 sati. NOĆENJE.
 • 2-11 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. NOĆENJE./USLUGA PO PROGRAMU/
 • 12 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00 h. Slobodno vreme do polaska autobusa). Polazak u popodnevnim satima (tacna satnica i mesto polaska se dobijaju dan ranije od predstavnika).
 • 13 DAN: Dolazak u mesto polaska u ranim jutarnjim satima

PROGRAM PUTOVANJA –SOPSTVENI PREVOZ Aparthotel Lido Edipsos:

1 DAN Dolazak na izabranu destinaciju u prepodnevnim satima. Smeštaj u ugovorene smeštajne jedinice od 14.00 sati. NOĆENJE.

2-10 DAN: Slobodni dani za individualne aktivnosti, odmor, obilaske i izlete. NOĆENJE./USLUGA PO PROGRAMU/

11 DAN: Napuštanje smeštajnih jedinica do 09:00 h.

Aranžman obuhvata

CENA ARANŽMANA OBUHVATA – AUTOBUSKI PREVOZ:

 • Najam smestaja na bazi izabranog smeštaja i usluge za 10 nocenja
 • prevoz autobusom (visokopodni ili doubledecker sa klimom. audio i video opremom)
 • trajekt (povratna karta)Glifa-Agiokampos-Glifa
 • usluge licenciranog pratioca grupe
 • usluge predstavnika organizatora  ili ino-partnera na destinaciji
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana

CENA ARANŽMANA OBUHVATA – SOPSTVENI PREVOZ:

 • 10 noćenja i izabrane usluge
 • usluge predstavnika organizatora  ili ino-partnera na destinaciji
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana
Aranžman ne obuhvata

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA – AUTOBUSKI PREVOZ:

 • međunarodno putno osiguranje za ceo period boravka
 • održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu
 • fakultativne izlete i ulaznice na destinaciji u organizaciji  INO partnera
 • boravišna taksa u Grčkoj -taksa iznosi 0,50 eura dnevno po studiju/apartmanu,/hotelu sa 1* i 2*,hotel sa 3* 1,5eur po danu.  Takse su podložne promenama i plaćaju se na licu mesta (na dan dolaska vlasniku vile ili na recepciji).

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA – SOPSTVENI PREVOZ:

 • prevoz autobusom (visokopodni ili doubledecker sa klimom. audio i video opremom)
 • trajekt (povratna karta)Glifa-Agiokampos-Glifa
 • međunarodno putno osiguranje za ceo period boravka
 • održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu
 • fakultativne izlete i ulaznice na destinaciji u organizaciji  INO partnera
 • boravišna taksa u Grčkoj -taksa iznosi 0,50 eura dnevno po studiju/apartmanu,/hotelu sa 1* i 2*,hotel sa 3* 1,5eur po danu.  Takse su podložne promenama i plaćaju se na licu mesta (na dan dolaska predstavniku ili na recepciji).
Uslovi plaćanja

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 • 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70%  najkasnije 10 dana do polaska
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana do   15.12.2020. BEZ KAMATE (datumi dospeća 15 i 30 u mesecu)
 • administrativnom zabranom, po ugovorenim uslovima (Organizator zadrzava pravo odluke o odobrenju administrativne zabrane)
Napomene

NAPOMENA: Početak korišćenja smeštajnih jedinicaod 14:00 sati (lokalno vreme) na dan dolaska a napuštanje poslednjeg dana boravka do 09:00 sati.

Higijenu u apartmanima – studijima gosti sami održavaju.

Eventualne neispravnosti i nedostatke u apartmanima prijaviti odmah predstavniku agencije (pozivom ili porukom,u slučaju korišćenja aplikacija proveriti da li su isporučene). Svaku pričinjenu štetu putnik je u obavezi da nadoknadi vlasniku objekta pre napuštanja smeštaja. Svako oštećenje, koje je postojalo u apartmanu prilikom ulaska, a nije prijavljeno predstavniku, tretiraće se kao šteta, koju su pričinili putnici koji trenutno borave unutra.

Putnici su dužni da poštuju kućni red objekta u kom su smešteni, u suprotnom vlasnik objekta ima pravo da ih iz istog udalji, a agencija ne snosi nikakvu odgovornost, niti obavezu, niti je dužna da vrati pare putnicima.

Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema grčkih operatera.

Organizator obezbeđuje prisustvo predstavnika, koji je na usluzi gostima u okviru realizacije programa.Komunikacija sa gostima se obavlja preko info tabli, istaknutim na ulazima u smeštajne objekte, na kojima je objavljeno i vreme redovnog dežurstva predstavnika u tom objektu.Za hitne slučajeve predstavnik je dostupan za asistenciju 24 sata.

Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu.

Zaštita ličnih podataka je u skladu sa članom 16 OUP

Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske i carinske propise za iznošenje dinara i deviza iz zemlje.

Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), posebne potrebe putnika, kao i vreme uplate aranžmana. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli.

Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme polaska. Postoji mogucnost skupljanja putnika duž auto-puta na usputnim predvidjenim stajalistima (bezinske pumpe, hoteli/moteli), ne postoji mogucnost ulaska u gradove.

Po članu 31 Zakona o bezbednosti saobraćaja : „Dete do tri godine starosti prevozi se u bezbedonosnom sedištu,odnosno korpi,osim u vozilima za javni prevoz putnika”.

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju…)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 3 meseca od završetka planiranog putovanja. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih http://www.mfa.gov.rs/

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta ili do promene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

OVLAŠĆENI AGENT PRODAJE: FUN TRAVEL AGENCY, BEOGRAD

otp 133/2020gt