Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj 2023

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

EUROPA PARK I LEGOLAND

28.04.-03.05.

Program Putovanja

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

Program putovanja 28.04.2023 BEOGRAD/ΝΟVI SAD
1. DAN
Polazak autobusa oko 18:30h iz Beograda sa parkinga Sava Centra. Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. Polazak iz Novog Sada oko 19:30h ( mesto polaska biće naknadno utvrdjeno u zavisnoti od broja prijaveljnih putnika). Noćna vožnja Madjarsku, Austriju i Nemačku sa kraćim usputnim zadržavanjima, radi odmora.

2. DAN 29.04.2023 ŠTUTGART
U prepodnevnim časovima dolazak u Štutgart. Panoramsko razgledanje grada, šetnja i upoznavanaje sa centrom. Šilerov trg sa gotskom zadužbinskom crkvom sa dva tornja, Gradsko pozorište i galerija, Stari dvorac…. Marktplac, zgrada skupštine, (Rathaus), Hegelova kuća, Leonidakirhe, Novi dvorac, Šlosplac, Jubilejni stub, Državno pozorište. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

3. DAN 30.04.2023 EUROPA PARK
Doručak. Nakon doručka fakultativna poseta Europarku. Europa Park je najveći tematski park u Nemačkoj , a drugi najpopularniji zabavni park u Evropi, nakon Diznileda u Parizu. Nalazi se u jugozapadnoj Nemačkoj , između Frajburga i Strazbura. Povratak u hotel u večernjim časovima. U parku postoje četrnaest tematskih oblasti: Italija, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Grčka, Engleska, Rusija, Holandija, Skandinavija, Austrija, Španija, Portugal, Island, Čudesna šuma braće Grim, Kraljevstvo kralja Arutra. Više o ovom veličanstvenom zabavnom parku koji je prošle godine proglašen za najbolji zabavni park na svetu www.europapark.de.Povratak u hotel u večernjim časovima. Noćenje.

4. DAN 01.05.2023. LEOGALND
Doručak. Nakon doručka fakultativna poseta Legoland-u jednom od najpoznatijih parkova u Nemačkoj napravljenom od preko 70 miliona lego kocki. Ukoliko ste u potrazi za avanturom ovo je pravi zabavni park za vas! Sastoji se od kopnenog dela ( nemački gradovi i sela ), lego grada, Male Azije, kraljevine vitezova, kraljevine faraona, ekstremnog dela, zemlje avanture i zemlje pirata. O ovom neobičnom zabavnom parku koji je osvojio mnoge nagrade možete videti na www.legoland.de. Povratak u hotel. Noćenje.

5. DAN 02.05.2023. AUGSBURG
Doručak. Napuštanje hotela. Polazak u Augsburg. Obilazak istorijskog centra pešice sa vodičem: Augzburška katedrala iz 9. veka, gradska skupština iz 17. veka, zvonik Perlahturm visok 70 m iz 10. veka, Merkurova, Augustova i Herkulova fontana iz 17. veka, četvrt Fugerai koja je najstarija socijalna četvrt na svetu iz 16. veka po ideji Jakoba Fugera za najsiromašnijeg stanovnika Augsburga. Još uvek postoji šest ulica sa 67 zgrada i 140 stanova od 60 m², crkva i fontana. Od početka pa do danas godišnja stanarina iznosi 1 Rajnski zlatnik = 0.88 evra. Slobodno vreme do polaska. Noćnja vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

6. DAN 03.05.2023 NOVI SAD/BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima (vreme dolaska zavisi od uslova na putu i graničnih prelaza. (Kraj usluga)

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

Cenovnik

Zabavni parkovi Nemačke

UslugaBB
Bus i smeštaj / Odrasli329 € 299€
1. dete do 12 godina259

*Cena se odnosi za jedno dete do 12 godina koje ide sa dve punoplatežne osobe
POPUST I DOPLATE
Doplata za 1/1 sobu – 60%
Cena za jedno dete se odnosi kada sa detetom idu dve punoplatežne osobe

Aranžman obuhvata

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

  • prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu
  • smeštaj u okolini Štutgarta (3 noćenje sa doručkom –švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 sobama;
  • panoramske obilaske prema programu (Štutgart, Augsburg)
  • troškove organizacije i vođenja puta
Aranžman ne obuhvata

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

  • OBAVEZNO međunarodno zdravstveno osiguranja
  • ulaznice i fakultativne izlete

FAKULTATIVNI IZLETI

  • Europa park – 70€
  • Legoland – 75 €

Paket ulaznica Europa park + Legoland 140€
Prijave za fakultativne izlete prilikom prijave za aranžman
Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

Uslovi plaćanja

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

Plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu NBS

40% prilikom rezervacije, a ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre putovanja

Napomene

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

• Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
• Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
• Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
• Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
• Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
• Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valuteOrganizator putovanja je Turistička agencija AQUA  TRAVEL BGD  OTP 166/2021, kategorija licence A.

Zabavni parkovi Nemačka Prvi maj

Ponudu aranžmana za Prvi maj možete pogledati na sl.linku