Vila Kasandros Siviri – Leto 2019

Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs
Vila Kasandros Siviri;funtravel.rs

Vila Kasandros Siviri – Leto 2019

15% POPUSTA ZA RANE REZERVACIJE (UPLATE U CELOSTI)

Vila Kasandros Siviri: je udaljena od plaze nepunih 100m a od centra Sivirija oko 250metara.

Sadržaj vile: lepo uređeno dvorište sa delom za sedenje, ozidani roštilj, WI-FI (samo u dvorištu vile), parking u blizini vile (bez doplate).
OPIS VILEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE
Sadržaj apartmana: jedna soba za spavanje sa francuskim ležajem, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje, čajna kuhinja (mini rerna sa dve ringle), mali frižider, TV, KLIMA, kupatilo, terasa sa garniturom za sedenje. Promena posteljine na pet dana.
Sadržaj apartmana: jedna soba za spavanje sa francuskim ležajem, dnevni boravak sa sofom na razvlačenje, čajna kuhinja (mini rerna sa
dve ringle), mali frižider, TV, KLIMA, kupatilo, terasa sa garniturom za sedenje. PROMENA POSTELJINE na pet dana.
– smeštaj na bazi najma
– korišćenje klima uređaja
– usluge predstavnika agencije
– troškove organizacije
– obaveznu doplatu za boravišnu taksu u iznosu od 0,5 eur dnevno po smeštajnoj jedinici (plaća se na licu mesta)
– autobuski prevoz
– međunarodno putno (zdravstveno) osiguranje – cena UNIQA međunarodnog zdravstvenog osiguranja za 11 dana boravka za  odrasle iznosi 1.381 din., za decu do 18 god. 922 din., za lica starija od 70 god 2.762 din., za porodična putovanja za 2 odrasle osobe i 1 dete 3.013 din., 2 odrasle osobe i 2 deteta do 18 god. 3.766 din.

siviri kasandros cene

NAPOMENE ZA SMENE OZNAČENE ZVEZDICOM(*):
* Cene označene zvezdicom su po osobi i sadrže smeštaj i prevoz iz Niša.
* Doplata za prevoz iz Beograda je 10 eur po osobi.
* Umanjenje za goste koji ne koriste prevoz je 20 eur.  
* Popust za uplate u celosti ne važi za smene sa zvezdicom.

-Cene su izražene u evrima a pladanje se vrši isključivo u dinarima po prodajnom kursu BANCA INTESA AD. BEOGRAD na dan uplate, u skladu sa
Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34.
-Avans 40% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre polaska.
-Avans 30% prilikom rezervacije, ostatak odloženo, u jednakim mesečnim ratama (sa datumima 10. i 25. u mesecu) do 10.11.2019. god. deponovanjem
čekova građana uz uvedanje ostatka aranžmana od 1% mesečno.
-Potrošačkim kreditom, po uslovima koje određuje banka na dan sklapanja ugovora o kreditiranju.
-U slučaju poremedaja na tržištu roba i usluga organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena na nepladeni deo aranžmana. Za upladeni deo
aranžmana cena ostaje nepromenjena.

 

Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator putovanja zadržava
pravo izmena u redosledu i vremenu realizacije turističkog programa tokom putovanja zbog vanrednih okolnosti na licu mesta (zakašnjenje ili kvar
prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobradaju, štrajkovi i slično).
NAPOMENA U VEZI PREVOZA:
Vila Kasandros Siviri
-Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, realizuje prevoz sa drugom agencijom ili prevoznikom koji ima isti
datum i mesto putovanja.
-Marš-ruta prevoza i transfera, mesta polazaka, pauza i vrsta vozila je isključivo u nadležnosti organizatora putovanja.
Vila Kasandros Siviri
-Marš-ruta ne mora biti najkradim putem – direktno. U slučaju manjeg broja od 8 putnika, organizuje se transfer do predviđenog mesta polaska. Način
prevoza i transfera ne mogu biti predmet naknadnog prigovora i žalbe. Vremena (tj. vremenske razlike u odnosu na vreme polaska iz Leskovca) su
okvirna i zavise od predviđenih pauza i usputnih stajanja u toku putovanja.
TOKOM SEZONE, MOGUDA JE PROMENA MESTA I VREMENA POLASKA.
je udaljena od plaze nepunih 100m a od centra grada oko 250metara.
CENA MEĐUNARODNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA:
Cena UNIQA međunarodnog zdravstvenog osiguranja za 11 dana boravka za odrasle iznosi 1.381 din., za decu do 18 god. 922 din., za lica starija od 70
god 2.762 din., za porodična putovanja za 2 odrasle osobe i 1 dete 3.013 din., 2 odrasle osobe i 2 deteta do 18 god. 3.766 din.
UPLATA 15 DANA PRE POLASKA.
Vila Kasandros Siviri
NAPOMENA U VEZI MEĐUNARODNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA:
-Za putnike koji imanju važedi (crveni) biometrijski pasoš, putno osiguranje nije obavezno, ali se preporučuje. Troškovi pregleda i lečenja u inostranstvu
su izuzetno visoki. Na osnovu iskustva putnika iz zemalja okruženja, postoji mogudnost da granične službe tranzitnih i odredišnih zemalja zatraže polisu
osiguranja na granici i nalože da se osiguranje kupi na licu mesta po znatno višim cenama nego u Srbiji.
-Organizator putovanja ne može biti odgovoran u slučaju da putnik nema osiguranje i to bude razlog da ga granične vlasti ne puste u zemlju ili zadrže na
granici radi kupovine polise.
Vila Kasandros Siviri
NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJNIH JEDINICA:
Početak korišdenja smeštajnih jedinica od 14:00h na dan dolaska a napuštanje poslednjeg dana boravka u 09:00h. Eventualne neispravnosti i
nedostatke u smeštajnim jedinicama prijaviti odmah predstavniku ili osoblju vile.
NAPOMENA ZA PUTNE ISPRAVE:
Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju neispravnosti i ne
dobijanja individualne vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od aranžmana, te podleže troškovima otkaza prema Opštim uslovima
putovanja organizatora putovanja.
MOLIMO PROVERITE VAŽNOST VAŠIH PUTNIH ISPRAVA, NAROČITO DEČJE PASOŠE! ZA ULAZ U ZEMLJE EU POTREBNO JE DA PUTNA ISPRAVA VAŽI 90
DANA NAKON POVRATKA SA PUTOVANJA.
Vila Kasandros Siviri
NAPOMENA U VEZI PREDSTAVNIKA AGENCIJE:
-Prvog dana boravka predstavnik agencije na info-sastanaku daje sve potrebne informacije, koje gostima mogu koristiti za vreme boravka ili za slučaj
eventualne pomodi i mogudih fakultativnih izleta. Predstavnik agencije je obavezan da dočeka, isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu ali to ne
podrazmeva celodnevno i svakodnevno prisustvo.
-Molimo goste da u slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kakvog drugog problema, obaveste predstavnika agencije na info-sastanku prvog dana
boravka. Reklamacije i primedbe za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku nede biti uvažene.
-U slučaju bilo koje incidentne situacije (krađe, tuče, saobradajne nezgode…) molimo goste da se direktno obrate nadležnim organima zemlje u kojoj su
na odmoru. U ovim i sličnim situacijama predstavnik agencije je ovlašden samo da posreduje između gosta i nadležnog organa.
-Na vaučeru i na oglasnoj tabli u vili i u hotelu upisano je ime i kontakt telefon predstavnika agencije.
NAPOMENA U VEZI GARANCIJA PUTOVANJA:
Vila Kasandros Siviri
U skladu sa odredbama Zakona o turizmu, Organizator ima garanciju putovanja u visini 300.000 eur kojom se za slučaj insolventnosti organizatora
putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala
potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimično ispunjenjem ili
neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja po ugovoru o garanciji
putovanja br. 0034/2018 od 25.01.2018. godine zaključen sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU „YUTA“ Beograd,
ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA“, 011/3228-686 i 011/3228-687 prijavom na adresu YUTA,
Beograd, ul. Kondina br. 14, ili na mail garancijaputovanja@yuta.rs. polisa br. 300059757 od 25.01.2018. godine, Akcionarskog društva za osiguranje
DDOR Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8.
Vila Kasandros Siviri
Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnažne i izvršne sudske presude, odnosno, arbitražnog suda ili drugog vansudskog
rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA „Bravotours“-a usaglašeni sa Zakonom

Ovlasceni agent prodaje; FUN TRAVEL AGENCY PARACIN;

Aktuelne ponude mozete naci i na nasoj FB stranici : https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/

OTP 223/2010 od 11.02.2010. BRV

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah