Udine – Nova Godina 2020 KOPAR – TRST – PALMANOVA […]