Hotel u Turskoj – Hotel u Alanji Blue Wave 3*
Hotel ima 51 standardnu sobu, 127 apartmana, 13 ekonomskih soba i 1 sobu za osobe sa posebnim potrebama. U glavnoj zgradi su samo apartmani, dok su ostale sobe u aneksima.