Malta Nova godina 3 noćenja – Nova godina 2024

Malta Nova godina

Valeta – Mdina – vrtovi Baraka – Tri Grada – Plava pećina – Marsaxlok

29.12.2023. – 01.01.2024.

4 dana / 3 noćenja sa doručkom

Foto Galerija
Malta Nova godina 3 noćenja
valeta - malta
valeta-malta-1
Program putovanja

Malta Nova godina 3 noćenja

1.dan BEOGRAD – MALTA

Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” u 09.30h. Let za Maltu kompanijom Air Serbia JU 892 u 11.55h. Sletanje je planirano u 13.50h. Po sletanju na aerodrom odlazak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2.dan  MDINA – VALETA – VRTOVI BARAKA

Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet koji obuhvata posetu Valete, Mdine i Baraka vrtova. Pešačko razgledanje istorijskog centa glavnog grada, šetnja pored katedrala Jovana Krstitelja i kapela sa slikama Karavađa (njegovo najveće platno “Odsecanje glave Sv.Jovana Krstitelja”), palate Velikog Majstora malteškog reda (sagrađena 1571. god) i obilazak vrtova Baraka sa pogledom na luku Valeta i “Tri Grada” gde su boravili Malteški vitezovi pre zidanja nove prestonice. Vožnja do Mdine, prve prestonice Malte i šetnja kroz Grad Tišine. Slobodno vreme. Povratak u grad. Noćenje.

3.dan  TRI GRADA – PLAVA PEĆINA – MARSAXLOK

Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet na jug Malte koji započinje razgledanjem Tri grada: Vitoriosa (Birgu), Cospicua i Senglea (gde su Malteški vitezovi boravili pre zidanja nove prestonice) i šetnjom pored crkve Sv.Laurens, Palate inkvizicije i Pomorskog muzeja sve do šetališta uz more. Nastavlja se posetom ribarskom selu, Marsaxlok, poznatom po tipičnim, šarenim čamcima i ribljoj pijaci. Plava pećina predstavlja skup morkih pecina duž jugoistone obale Malte i popularna je turistička atrakcija. Slobodno vreme.  Povratak u grad. Noćenje.

4.dan MALTA – BEOGRAD

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Let za Beograd (JU 893) u 15.45h. Sletanje u Beograd u 17.40h. (Kraj usluga)

Malta Nova godina 3 noćenja

Cenovnik

Malta Nova godina

Termin putovanja HotelUkupna cena po osobi
29.12.2023. – 01.01.2024.HOTEL 3*545 €

Paket aranžman/ Avionski prevoz, smeštaj
POPUSTI:
• deca od 0 – 2 godine plaćaju 35€ u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
• deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju pomoćni ležaj u hotelu, na upit)
• treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80 €


HOTEL KENNEDY NOVA 4*  https://kennedynova.com/

Hotel se nalazi na obali mora u centru malteškog letovališta Sliema. Na vrhu hotela se nalazi terasa sa predivnim pogledom na more. Sve sobe imaju kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj i sef uz doplatu. U sastavu hotela je restoran, snack bar, bar na krovu pored bazena.

Malta Nova godina 3 noćenja

Aranžman obuhvata

Malta Nova godina 3 noćenja

 • avionski prevoz na relaciji Beograd – Malta – Beograd kompanijom Air Serbia
 • aerodromske takse i obavezno osiguranje u avio saobraćaju ( 56 evra, podložne su promeni)
 • smeštaj na Malti (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • autobuski transfer aerodrom – hotel – aerodrom
 • troškove organizacije aranžmana
 • usluge lokalnog vodiča
Aranžman ne obuhvata

Malta Nova godina 3 noćenja

 • međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €)
 • ulaznice i fakultativne izlete
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu na Malti za boravak u hotelima sa 3* – 0.5 € po noćenju / po osobi

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI – Malta Nova godina 3 noćenja (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 10 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Mdina, Valeta, vrtovi Baraka – 40 € (ulaz u katedralu Sv. Jovana se naplaćuje dodatno – 15e po osobi)
 • Jug Malte – 40 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA – Malta Nova godina 3 noćenja:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

Malta Nova godina 3 noćenja

Uslovi plaćanja

Malta Nova godina 3 noćenja

laćanje se vrši u dinarskoj prtovvrednosti po srednjem kursu NBS

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do:
Za polaske od 01.10. do 31.12.2022…………………..………..15.04.2024.
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

Napomene

Malta Nova godina 3 noćenja

 • Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona
 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 23kg) i 1 ručni prtljag (maksimum 8 kg) koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož…) i tečnost preko 100 ml
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
  mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog
  ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Svaka zemlja ima sopstvene propise kojima reguliše ulazak stranih državljana na svoju teritoriju. Propise o pasošu, vizama i zdravstvenim uverenjima širom sveta možete da proverite na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com.
 • Svim putnicima savetujemo da se upoznaju sa propisima i uslovima za ulazak u zemlju u koju putuju na zvaničnim internet stranicama njihovih državnih organa ili na internet stranicama diplomatskih i konzularnih predstavništava zemlje. Putnici su dužni da pribave neopohodna putna dokumenta i vize za sebe i svoju decu i da se pridržavaju svih propisa zemalja u koje putuju, iz kojih polaze ili kroz koje prolaze.
 • Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

Malta Nova godina 3 noćenja

V A Ž N A    N A P O M E N A:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona. Postoji mogućnost pomeranja predviđenih vremena i to zavisi od avio kompanije. U slučaju večernjih i noćnih letova postoji mogućnost da se  ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče. Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

Malta Nova godina 3 noćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.63/2021 kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen  na bazi od minimum 20 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Cenovnik za Maltu  (Viva sezona 2023. godine, avion, 5 dana) br.1 od 09.09.2023.

Malta Nova godina 3 noćenja

Ponudu aranžmana za Novu godinu možete pogledati na sl.linku

OVLAŠĆENI AGENT PRODAJE: FUN TRAVEL AGENCY, BEOGRAD

POŠALJITE UPIT

  Ime i prezime

  Email

  Telefon

  Datum polaska

  Datum povratka

  Broj odraslih

  Broj dece

  Starost dece

  Napomena