Kapadokija Turska – jesen 2019

Kapadokija Turska - funtravel.rs
Kapadokija - funtravel.rs
Kapadokija
Let balonom Kapadokija
Baloni Kapadokija

Kapadokija Turska – jesen 2019

Uzivajte u lepotama centralne Anadolije!

5 dana / 4 nocenja

Kapadokija Turska je zadivljujuća oblast centralne Anadolije. Postala je poznata po svojim podzemnim gradovima nastalim u prvom milenijumu nove ere i velikim pećinskim manastirima koji datiraju s početka hrišćanstva. Pri susretu sa Kapadokijom nevoljno se nameće misao da je to druga planeta.

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Kapadokija Turska – jesen 2019

Termin polaska: 26.10.2019. – 30.10.2019. GARATOVAN POLAZAK  – SVI IZLETI I ULAZNICE UKLJUCENI U CENU
Kapadokija Turska je zadivljujuća oblast centralne Anadolije. Postala je poznata po svojim podzemnim gradovima nastalim u prvom milenijumu nove ere i velikim pećinskim manastirima koji datiraju s početka hrišćanstva. Pri susretu sa Kapadokijom nevoljno se nameće misao da je to druga planeta. Pejzaži koji se ukazuju ne liče ni na šta do tada vidjeno, tamo su vulkani sa zasneženim vrhovima, kameniti masivi i plodne doline. Glavna znamenitost su ogromne prirodne figure formirane od tufa i bazalta za koje se teško može poverovati da je delo prirode a ne ljudskih ruku. Ovaj region je interesantan ne samo po izuzetnoj prirodi već i po mogućnosti pronicanja u prve godine istorije hrišćanske crkve. Pećinska naselja i nacionalni park Goreme su danas na spisku svetske kulturne baštine UNESCO.

Kapadokija Turska – jesen 2019

1. dan BEOGRAD – ISTANBUL
Sastanak grupe na aerodromu Beograd u 07.15 sati ujutru. Poletanje za Istanbul (TK let 1082 u 09.15 sati). Nakon sletanja u Istanbul nastavak putovanja letom TK 2008 u 17.30 za Nevšehir. Sletanje u Nevšehir oko 18.55 po lokanom vremenu, transfer do hotela, večera i noćenje.
2. dan KAPADOKIJA
Nakon doručka, polazi se u razgledanje ovog po svemu jedinstvenog mesta na svetu. Krećemo od centra Goreme, osnovanog od strane Svetog Basila kao prvi monaški centar hrišćanstva tokom 4.veka. Obilazi se muzej na otvorenom sa mnoštvom crkvica oslikanih vizantijskim freskama. Obilazak se nastavlja kroz dolinu Zelve, nekada grad sastavljen od stotina u stenama uklesanih kuća nastanjenih sve do 1942 godine. Tokom vizantijskog perioda, Kapadokiju je nastanjivao veći broj hrišćanskih isposnika koji su živeli u svojim privatnim isposničkim ćelijama. Prolažeći kroz Pašaba dolinu pogled će vam privući kupasto oblikovane ćelije koje izgledaju kao da ih je radio neki savremeni umetnik! Obilazimo i Dolinu golubova i krećemo ka Ortahisaru. Iskoristite posetu ovom mestu za jedinstvene fotografije ove lepe doline. Poslednje mesto u današnjem programu je Avanos, poznati grad ove regije po dvojoj ručno radjenoj keramici. Grad su osnovali Hetiti na obalama reke Halys reke. Koristeći crvenu glinu sa priobalja reke, razvili su jedinstveni stil u proizvodnji keramike. Povratak u hotel, večera, noćenje.
3. dan KAPADOKIJA
Nakon doručka, polazimo u vožnju do Sinassosa. Posetiće se lepo očuvane kuće i u stenama isklesane vizantijske crkvice. Sinassos je nekada bio letovalište bogatih ribara iz Istanbula. Kada bi se završila sezona ribolova na Crnom i Mramornom moru, ovi grčki ribari iz Konstantinopolja i okoline, bi dolazili u Sinassos da provedu dugačke letnje mesece u mirnoj atmosferi i na suvom vazduhu. Kamene kuće u Sinassosu sa svojim lepo ornamentisanim prozorima i vratima će vas navesti da se osetite kao da ste na snimanju nekog filma u 19. veku. Sledeće mesto je Kaymakli podzemni grad, naseobina od 8 nivoa ispod zemlje, sastavljena od niza pećinica međusobno povezanih koje su pružale zaklon i zaštitu ranohrišćanima , štiteći se tako on napada. Kaymakli ima kapacitet da primi 5000 ljudi odjednom na svih osam nivoa. Nakon obilaska podzemnog grada krećemo ka selu Soanli uz posetu centru monaškog života. Povratak u hotel, večera i noćenje.
4. dan KAPADOKIJA
Nakon doručka obilazak Ihlara doline koju jedinstvenom čini istorija njenih prvih stanovnika. Ceo kanjon je u saćasto raspoređenim ćelijama, u stenama isklesanim podzemnim crkvama iz vizantijskog perioda. Kako je cela dolina imala dovoljno vode i obilovala ovako skrivenim mestima, baš ovde su nastale i prve naseobine Hrišćana koji su bežali od progona rimske vojske. Zaustavićemo se i kod Ućhisar prirodno formirane citadele odakle se pruža prelep pogled na regiju. Povratak u hotel, slobodno vreme, večera i noćenje.
5. dan KAPADOKIJA-ISTANBUL-BEOGRAD
Nakon doručka polazak za Nevsehir i let za Istanbul TK 2005 14.55 lt i nastavak leta za Beograd, letom TK 1083 u 18.45 sati u lokalu. Sletanje u Beograd je predviđeno za 19.25 sati po lokalnom vremenu. Kraj programa.

Kapadokija Turska – jesen 2019

 • Hotelski smeštaj u navedenim hotelima ili sličnim na bazi polupansiona.
 • Svi unutrašnji avio letovi ako su predviđeni programom.
 • Sva razgledanja prema programu.
 • Sve ulaznice za muzeje prema programu.
 • Svi obroci prema programu.
 • Prevoz luksuznim klimatizovanim autobusom prema planu.
 • Profesionalni vodiči.
 • Napojnice u hotelima .
 • Lokalne takse.

Kapadokija Turska – jesen 2019

 • Aerodromske takse
 • Pića i obroci koji nisu navedeni u programu
 • Svi lični troškovi
 • Napojnice vozaču i vodiču

Kapadokija Turska – jesen 2019

CENA ARANŽMANA: 559  FIRST MINUTE 459 €

Obavezan dinarski deo po osobi 1500,00 rsd 

Aerodromske takse (cena podložna promeni): € 173
Doplata za jednokrevetnu sobu: € 120 (isključivo na upit)
LET BALONOM IZNAD KAPADOKIJE:
Cena leta balonoim se kreće od  180 eur po putniku. Cena je svakodnevno podložna promeni o čemu će putnici biti unapred obavešteni prilikom bukiranja istog.
 • Prilikom prijave za putovanje putnici mogu izvršiti i u celosti uplatiti i rezervaciju za let.
 • Rezervacija će se vršiti za svakog putnika individualno .
 • Cena koju će putnik platiti je važeća cena dobavljača u momentu rezervacije.
 • Uplaćeni iznos se ne vraća i ako putnik otkaže svoje putovanje.
 • U slučaju lošeg vremena na destinaciji i jakih vetrova, let se otkazuje i uplaćeni novac se putniku vraća u celosti.

Kapadokija Turska – jesen 2019

Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate.
Plaćanje se može vršiti u gotovini, platnim karticama, čekovima građana, kreditima poslovnih banaka ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
GARANTOVANE CENE Prilikom prijave putnik može uplatiti celokupan iznos putovanja, čime se garantuje cena, bez obzira na datum polaska.

Kapadokija Turska – jesen 2019

Važne napomene za putovanje:
● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 20 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
● Potrebno je najmanje 20 putnika za realizaciju putovanja.
● Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
● Organizator zadržava pravo promene hotela za drugi iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji, kao i avio kompanije
● Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
● Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
● Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji.
● Za putnike koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše,nije potrebna viza za Tursku. Državljanima Republike Srbije potrebno je da pasoš važi najmanje 6 meseci od datuma povratka sa ovog putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
Opšte napomene:
● U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.
● Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
● Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
● U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
● Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
● Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.
Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency
Organizator putovanja: OTP 18/2012 OT
Posetite nasu facebook stranicu: https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/