Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci

Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci
Foto Galerija
istanbul-5-dana-3391 Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci
istanbul-5-dana-3391-1 Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci
istanbul-5-dana-3391-2 Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci
istanbul-5-dana-3391-3 Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci
istanbul-5-dana-3391-4 Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci

Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci

PROGRAM PUTOVANJA: 

 • 1. dan BEOGRAD – BUGARSKA

Polazak iz Beograda sa parkinga Muzeja 25 maj – “Kuća cveća” u 15.00h. Lagana noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

 • 2. dan ISTANBUL – SULEJMANIJA (fakultativno)

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Fakultativna poseta i obilazak džamije Sulejmanije, druge  po veličini džamije u Istanbulu. Ova veličanstvena građevina je delo najpoznatijeg arhitekte iz Osmanskog doba – Mimar Sinana. Sagrađena je po naredbi Sultana Sulejmana Veličanstvenog. Sulejmanija je u narodu poznata i pod nazivom džamija koja nikada neće biti srušena. Ovaj naslov naglašava izuzetno jaku strukturu građevine koja je od izgradnje doživela više od stotinu zemljotresa, a da na njenim zidovima se nisu pojavile ni najmanje pukotine. Prema istoričarima, na izgradnju kompleksa utrošeno je oko 3200 kilograma zlata. U njoj je mauzolej osmanlijskog sultana Sulejmana Veličanstvenog kao i njegove žene Haseki sultan, poznatije kao Hurem.

Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šoping i individualno razgledanje. Noćenje.

 • 3. dan AZIJSKA TURA (fakultativno) – TURSKO VEČE (fakultativno)

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak na Azijsku stranu Istanbula.Izlet obuhvata odlazak na Camlidžu, nastavlja se dalje prema Üsküdaru, starom Azijskom naselju. Šetnja obalom do Devojačke kule. Nakon toga odlazimo do trga Kadikoy. Slobodno vremene za upoznavanje sa čaršijom i uživanje u ambijentu uskih isprepletanih ulica. Povratak u hotel. Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom /trbušni ples/. Noćenje.

 • 4. dan PATRIJARŠIJA / BOSFOR (fakultativno) – DOLOMBAHCE PALATA (fakultativno)

 Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak na krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, Galata most i Galata kula, Džamija Selimija. Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata, itd. Nakon krstarenja, odlazak u kvart grada Fener i poseta Vaseljeskoj patrijaršiji. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak  do Dolombahče palate – poslednje sedište sultana. Noćenje.

 • 5. dan PEŠAČKA TURA (fakultativno) – BUGARSKA

Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak najvećih kulturno istorijskih znamenja Carigrada: Čemberlitaš – stub sa obručima iz vizantijskog perioda, Hipodrom , Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata – sedište osmanske imperije… Planiran polazak za Srbiju u poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti…

 • 6. dan – BEOGRAD

Dolazak u Srbiju u prepodnevnim časovima. Kraj programa

Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci

Termini

SPECIJAL hotel 3*

(za odredjeni broj soba)

Cena aranžmana

26.04 – 01.05.2024.

159 €

199€

01.05 – 06.05.2024.

159 €

199€

 • USLOVI PLAĆANJA I OSTALE NAPOMENE:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 • USLOVI PLAĆANJA:
  • 40 % PRILIKOM REZERVACIJE, OSTATAK 20 DANA PRED PUT.
  • PLATNE, KREDITNE KARTICE: VISA, MAESTRO, MASTER, DINA. (Broj rata u zavisnosti od banke i tipa kartice).
  • ČEKOVIMA GRAĐANA NA 3 MESEČNE RATE DATUMIRANI SVAKOG 15-OG U MESECU
  • PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE NA 3 MESEČNE RATE
  • ZAPOČETI NAČIN PLAĆANJA NE MOŽE SE MENJATI.
 •  CENA  ARANŽMANA  OBUHVATA:
 •  prevoz autobusom turističke klase (visokopodni ili double decker,klima,audio/video oprema) na relacijama navedenim u programu
 •  smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni-švedski sto) u hotelu 3*/4* u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama.
 •  obilaske prema programu (Istanbul – panorama grada)
 •  troškove organizacije i vođstva puta
 • usluge stručnog pratioca grupe tokom putovanja

Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci

 • CENA  ARANŽMANA  NE OBUHVATA:
 • putno osiguranje u iznosu od 1,5€ po osobi/ dnevno (17-71g), 0,7€ (0,6 – 16,99 g), 2,8€ (71-84g). Suma osiguranja 12.000€
 •  ulaznice i fakultativne izlete
 •  individualne troškove
 • CENE  FAKULTATIVNIH  IZLETA:
 • Fakultativni izleti (minimum za realizaciju 30 prijavljenih putnika, moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene, deca od 2 – 12 godina ostvaruju popust):
 • Džamija Sulejmanija – 15€
 •  Tursko veče – 40€ / deca 35€
 • Azijska tura – 25€ / deca 20€
 •  Istanbul 1 – Plava Džamija, Aja Sofija, Hipodrom – 25€ / deca 20€; ulaznica za Topkapi palatu 50€
 •  Istanbul 2 – Krstarenje Bosforom  sa posetom Vaseljeskoj patrijaršiji – 25€ / deca 20€ (uključen vodič na srpskom jeziku)
 • Dolmabahče palata – 45€ / deca 40 € (uključene ulaznice)
 •  Prinčevska ostrva 30€ / deca 25 €

DOPLATA  ZA 1/1 SOBU: 80% OD CENE ARANŽMANA

Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci

 • VIZE:
 • Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova,mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova, vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU
 •  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.
 • Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.
 • NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 16:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.
 •  Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci

 • NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • OPŠTE NAPOMENE:
 •  Putnik je dužan proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme, mesto polaska i naziv hotela
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je  samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske.Organizator putovanja je Turistička agencija „OKTOPOD TRAVEL“-a, Licenca OTP 105/2021 kategorije A od 08.10.2021. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

Sve ponude i akcije za putovanja mozete naci na nasem sajtu : https://funtravel.rs/

Aktuelne ponude mozete naci i na nasoj FB stranici: https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/

Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci

Ovlasceni posrednik prodaje : Fun Travel Agency

Istanbul 1 maj 6 dana / 3 noci