Hotel Blue Horizon Palm Beach Htl & Bungalows 4*- Ialyssos

OPIS HOTELAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Hotel Blue Horizon Palm Beach Htl & Bungalows se nalazi na samoj plaži. U sklopu hotela nalaze se velika bašta, restoran, bar, bazen, dečiji bazen, mini klub za decu, teren za odbojku, teren za tenis. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene sa TWC-om , TV-om , telefonom, sef-om (posebno se plaća), klima uređajem (posebno se plaća), frižiderom i balkonom ili terasom. Usluga: noćenje sa doručkom/doručak švedski sto – samoposluživanje/ ili  polupansion / doručak švedski sto – samoposluživanje, večera – meni/.

 • PROGRAM PUTOVANJA:

 • Za polaske sredom: 14.06, 28.06, 05.07, 19.07, 26.07, 09.08, 16.08, 30.08 i 06.09.– 10 dana boravka– 9 noćenja1.dan: Beograd – Rodos Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla», dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Rodos letom A3 4313 oko 02.50h. Posluženje u avionu. Predvidjeno sletanje u Rodos (po lokalnom vremenu) oko 05.30h. Transfer do hotela. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje 2.-9. dan: Rodos – Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 10. dan : Rodos. Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u večernjim satima. 11. dan Rodos – Beograd Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom A3 4312 je oko 01.15h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 02.05h. Kraj programa.

 • PROGRAM PUTOVANJA:

 • Za polaske subotom: 17.06, 24.06, 08.07, 15.07, 29.07, 05.08, 19.08, 26.08, 09.09, 16.09. – 11 dana boravka– 10 noćenja1.dan: Beograd – Rodos. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla», dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje za Rodos letom A3 4313 je oko 02.50h. Posluženje u avionu. Sletanje u Rodos (po lokalnom vremenu) predvidjeno oko 05.30h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2.-10. dan: Rodos – Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 11. dan : Rodos. Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u večernjim satima. 12. dan Rodos – Beograd Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom A3 4312 je oko 01.15h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 02.05h. Kraj programa.

Avio prevoz – čarter let, avionom Airbus 320 na relaciji Beograd – Rodos – Beograd, grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom u pratnji predstavnika organizatora ili predstavnika partnerske lokalne agencije, smeštaj u studijima, apartmanima, dvokrevetnim sobama, dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem ili family sobama, 9/10 noći na bazi odabrane usluge, usluge predstavnika agencije za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja.

Avio takse na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 46,2 € (16,92 € taksa aerodroma Nikola Tesla i oko 22.3 € taksa aerodroma na Rodosu, 6 € sigurnosna taksa avio
kompanije, RF 0.98 € naknada za unapredjenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije), koje ne plaćaju deca od 0 do 01,99 godine, i YQ taksu za gorivo trenutno 0€ na dan objavljivanja programa
(aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva), tako da ukupan iznos za avio i ostale takse iznosi 46,2 €. – koje se plaćaju u agenciji uz aranžman, najkasnije 10 dana pred put (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti – takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu), međunarodno putno osiguranje, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom, individualne troškove, ekstra hotelske troškove.

10 ili 9 NOĆI PAKET ARANŽMAN : AVION ( DIREKTAN ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ
Cena paket aranžmana izražena u € po osobi

Blue Horizon Palm, Rodos

klikni na sliku za uvecanje

 • USLOVI PLAĆANJA:
  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
 • NAČIN PLAĆANJA:
  (Osim za hotele koji su navedeni u dodatku NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, na koje se odnose isključivo uslovi iz tog dodatka) Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice KOMERCIJALNE BANKE – isključivo u agenciji, ili 100 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije) bez kamate, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
 • Obavezna uplata do 30.04.2017.
  Uplata 100% od ukupne cene aranžmana za hotele: SEMIRAMIS, BLUE HORIZON PALM BEACH HTL & BUNGALOWS, ESPEROS PALACE, VASSILIA, AMARYLLIS, SUNSHINE RHODES, MITSIS LA VITA, MITSIS PETIT PALAIS, MITSIS GRAND
  Uplata 80% od ukupne cene aranžmana za hotele: PYLEA BEACH
  Uplata 75% od ukupne cene aranžmana za hotele: RODOS PALLADIUM LEISURE & WELLNESS.
  Uplata 50% od ukupne cene aranžmana za hotele: AFRICA ,LITO, KALITHEA SUN & SKY, BLUE SKY, KIPRIOTIS, BELAIR BEACH.
  -s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 100 €. a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, čekovima građana prilikom rezervacije ili platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana.
  Za sve ostale hotele koji nisu navedeni u ovom dodatku primenjuje se način plaćanja preciziran programom putovanja.
 • VAŽNA NAPOMENA:

  • *Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata. *U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. *Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. *Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.* Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put. *Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. *Izvršilac usluga i pomoći turistima na mestu odredišta je inopartner TREND TOURISTIC SERVICES, 97 Kantanou Str., PO.Box 2086 Neo Stadio, 71303 Heraklion, Crete, Greece. *Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. *Vreme rada klima uređaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. *Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. *Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u grčkoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. *U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola – samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. *U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se ista, bez obzira na mogući sastav, miris, ukus ili eventualni salinitet smatra hemijski i bakteriološki ispravan za sve druge potrebe. *U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. *Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je orgnizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. *Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne I opis usluga u katalozima – publikcijama ili na web sajtovima neposrednih pružaoca usluga, kao npr. hotela i dr. Koji nisu obuhvaćeni datim programom. *Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački 11 Opštih uslova putovanja agencije. U slučaju promene broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija postojećeg ugovora i shodno tome i cene aranžmana po trenutno važećem cenovniku. *Kod transfera aerodrom-hotel- aerodrom,autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta. *Dozvoljena težina prtljaga 20kg po osobi (INF 10 kg i sklopiva kolica), a ručnog prtljaga 5 kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja).
 • Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

  • OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (grupna polisa) u agenciji u iznosu od 1.200 din sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovića 134, Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja.
 • POPUSTI I DOPLATE:

  •  Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu prilikom transfera i plaćaju 25€, osim u hotelima Esperis 3*, CACTUS 3*, AQUARIUM VIEW 4*, PEGASOS 4*, BELAIR 4* i SUNSHINE RHODES 5* gde plaćaju iznos iz tabele, imaju smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu prilikom transfera. Prvo dete od 2 – 11.99/12.99/13.99/14.99 godina (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim hotelima koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu iznosi od 50 % do 90% (u zavisnosti od hotela) od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit. Treća osoba se može smestiti u dvokrevetnu sobu sa pomoćnim ležejem u svim hotelima u kojima je za istu naznačena cena. Svi tipovi soba gde je cenovnikom predviđen smeštaj za 2 odrasle osobe i 2 dece uzrasta definisanog u tabeli rade se isključivo na upit. FIRST i LAST MINUTE ponude – Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni.
 • UPOZORENJE:

  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je istu nadoknaditi lično na licu mesta.
 • Ne postoji mogućnost spajanja smena po ovom programu.

  • U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika , po predviđenom minimumu, na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže.

  • VAŽNA NAPOMENA: Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Grčku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana ulaska na teritoriju Grčke. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
 • O tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!

  • OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.
 • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja.

  • Aranžman je rađen na bazi minimum 160 putnika po avionu, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

Ovlasceni subagent : Fun Travel Agency, Paracin

Organizator putovanja: Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

POŠALJITE UPIT

  Ime i prezime

  Email

  Telefon

  Datum polaska

  Datum povratka

  Broj odraslih

  Broj dece

  Starost dece

  Napomena