Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto 2023

Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency

Hotel Akrotalasia se nalazi na izlasku iz Leptokarije, ka pravcu Platamona i Nei Porija, na samoj obali mora.

Hotel Akrotalasia, izolovan od naselja, prava je oaza mira i odličan izbor za savršen odmor. Hotel poseduje bazen, kafe-restoran, lobi i recepcijski deo.

Smeštajni kapaciteti se nalaze na prvom i drugom spratu hotela i poseduju direktan ili bočni pogled ka moru.

Studiji u hotelu Akrotalasia, sadrže deo za spavanje sa dva,tri ili četiri kreveta, kupatilo i terasu.

Opremljeni su klima-uređajem (korišćenje uračunato u cenu) i TV-om. Ceo hotel je pokriven Wi-Fi signalom – preporuka za letovanje u Grčkoj.

Hotel Akrotalasia poseduje sopstveni parking koji je besplatan za goste hotela.

Usluga u hotelu Akrotalasia je polupansion ( doručak i večera ).

Hotel Akrotalasia je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničko-tehnoloških uslova u Republici Grčkoj,

Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan u samom studiju.

U dole navedene cene nije uračunata grčka boravišna taksa.

Ponudu hotela u Leptokariji možete pogledati na sl.linku

Hotel Akrotalasia

Foto Galerija
Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency
Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency
Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency
Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency
Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency
Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency
Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency
Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency
Hotel Akrotalasia , Leptokarija leto - Fun Travel Agency
Opis destinacije

Leptokarija je letovalište u podnožju planine Olimp na obali Egejskog mora.

Od Soluna je udaljena oko 80 kilometara.

Leptokarija je nakon dvadesetak godina opet postala, za naše turiste, jedna od najpopularnijih destinacija.Ima oko 4000 stanovnika.

Na ulicama se nalaze razne prodavnice, brza hrana i butici.
Locirana je na najlepšem delu obale pod Olimpom, uz novi autoput Evzoni – Atina, stotinak kilometara jugozapadno od Soluna, ovo letovalište može, gostima svih generacija,pružiti dobre uslove za prijatan godišnji odmor. Plaža je peščano-šljunkovita, široka i dobro uređena.

Šetalište kraj obale, prelep stogodišnji park, restorani, prodavnice i marketi.

Važno je istaći da su cene ugostiteljskih usluga i robe u prodavnicama i marketima, nešto niže nego u drugim mestima na ovoj obali.

Aktuelne ponude mozete naci i na nasoj FB stranici : https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/

Mapa

Cenovnik

Hotel Akrotalsia - Leptokarija

HOTEL AKROTALASIA 3*01/05-31/0501/06-30/0601/07-31/0801/09-30/09
Usluga HB po osobi - po danupolupansionpolupansionpolupansionpolupansion
Po osobi u 1/2 sobi39 €40 €46 €40 €
Po osobi u 1/3 sobi35 €35 €40 €35 €
Po osobi u 1/4 sobi29 €29 €35 €29 €

U tabeli iznad data je jedinstvena cena po danu i po osobi za hotelske sobe za navedenu uslugu sa sopstvenim prevozom.

Klima uređaj - Besplatno
Deca do 6 godina koja koriste zajednički ležaj -besplatno
Dete 6-12 godina( maksimalno dvoje u sobi) u pratnji dve odrasle osobe -50%

Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po srednjme kursu NBS

Napomene

Hotel Akrotalasia

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000,00 eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj 

A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; 

Hotel Akrotalasia

B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Broj bankarske garancije 700761-021595/MV od 16.09.2022. ProCredit Banka a.d. Beograd; Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 0086/2020 od 10.09.2021. zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14.

Hotel Akrotalasia

Primalac bankarske garancije može pozvati banku na plaćanje u periodu koji ne može biti duži od šest meseci, računajući od datuma kada je bankarska garancija prestala da važi. Korisnik bankarske garancije, putnik aktivira bankarsku garanciju  bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka propisanog slučaja preko Primaoca bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE).

Organizator putovanja NITRAVEL d.o.o. Niš; Licenca A 101/2021;

Hotel Akrotalasia

OVLAŠĆENI AGENT PRODAJE: FUN TRAVEL AGENCY, BEOGRAD

Hotel Akrotalasia