Slovenija – Nova godina 2018

Broj dana: 4 dana 2 noći
Tip putovanja: Putovanje autobusom
Polasci: 29.12. - 01.01.2018
PROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE
1.DAN putovanje (29.12.utorak) : BEOGRAD – LJUBLJANA
Sastanak grupe u 21.30 časova na parkingu preko puta »Buvlje pijace« na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija
Gagarina i Antifašističke Borbe. Predvidjeno vreme polaska u 22.00 časa. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim
usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN (30.12. sreda): LJUBLJANA – KRANJ
Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada i slobodno vreme. Nakon provedenog prepodneva u Ljubljani,
kraća vožnja do Kranja i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. NOĆENJE.
3.DAN (31.12.četvrtak): KRANJ – KLAGENFURT – KRANJ – BLED – KRANJ
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet do Austrije i poseta Klagenfurtu u čarobnoj
atmosferi šarenog christkindlmarkta (božićni vašar) uz mogućnost šopinga u najvećem tržnom centru južne Austrije
u centru Klagenfurta – City Arkaden. Ostatak dana slobodan za pripremu za najluđu noć i večera u hotelu (uz
doplatu). U večernjim satima, kraća vožnja do Bleda i romantičan doček na bledskoj promenadi uz predivni vatromet
iznad jezera u ponoć. SREĆNA NOVA GODINA! Posle ponoći sastanak grupe u dogovoreno vreme na dogovorenom
mestu i povratak u hotel u Kranju. NOĆENJE.
4.DAN (01.01.petak): KRANJ – BLED – BEOGRAD.
DORUČAK. Odjava iz hotela, sastanak grupe oko 11.30. i kraća vožnja do Bleda. Slobodno vreme na Bledu za šetnju
pored jezera, obilazak crkvice ili vožnju brodićem (individualno); rastanak od ovog istinskog dragulja prirode – neka
bude uz kafu i pravu »blejsku kremšnitu«. Polazak za Srbiju oko 14.30h. Dnevno-večernja vožnja preko Hrvatske uz
kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivano vreme dolaska u Beograd na
mesto polaska oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. »švedski sto ») u hotelu Creina 4* u centru Kranja u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, obilaske prema programu, usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini.
Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogucnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 400 dinara sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U sllučajju zdravsttvene iinttervenciijje ((pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)
FAKULTATIVNI IZLETI: Poludnevni izlet do Klagenfurta 15€ koji obuhvata organizovan prevoz u pratnji
vodiča i informativno razgledanje grada. Minimalan broj prijavljenih za izlet Klagenfurt i doček u Ljubljani je
30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim
putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta
zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog
specifičnosti termina.
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU 55 € I RADE SE ISKLJUČIVO NA UPIT.

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:

Smeštaj
Soba
29.12.
01.01.
CREINA   ****Dvokrevetna soba (ND)99€
CREINA   ****dodatni krevet99€
CREINA   ****I dete 0-1299€

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU 55 € I RADE SE ISKLJUČIVO NA UPIT.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE ili 39 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja I za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci)od dana ulaska na teritoriju EU.
Ovlasceni subagent : Fun Travel Agency, Paracin
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Print Friendly, PDF & Email

Obavezno pogledajte