Venecija – Uskrs i Prvi maj 2018

Venecija – Uskrs i 1. maj 2018

Trst – Palmanova – Lido di Jesolo – Padova – Verona

 

Grad večite inspiracije umetnika. Gete, Mocart, Šekspir su samo nekih koji su kočijama dolazili u Veneciju da pišu, komponuju i slikaju. Venecija je poznata po nekoliko nadimaka od kojih je jedan Plutajući grad. Razlog tome je jednostavan: ona se sastoji od 118 malih ostrva razdvojenih i spojenih sa nebrojeno mnogo kanala i mostova. Ipak, građevine koje se nalaze u tom gradu nisu građene direktno na ostrvima, nego na drvenim platformama koje pridržavaju drveni stubovi zabodeni u pesak.

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Venecija je čudesna i jedinstvena, jedna je od najbogatijih riznica italijanske i evropske kulture i umetnosti. Izgrađena je tokom V veka u prostranoj laguni, na ušću reke Brente u venecijanski zaliv, na preko 100 malih ostrva koje razdvaja oko 180 kanala i spaja preko 400 mostova. Venecija je grad raskošne arhitekture i neke posebne svetlosti. Njene kupole, zvonici, palate i trgovi, veličanstveni su dekor mnogobrojnih remek-dela poput Ticijana, Tintoreta i drugih velikih majstora čuvene venecijanske slikarske škole. Kompletno gradsko jezgro Venecije sa nekoliko stotina palata i preko 90 crkava deo je svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCA. Sa svojih 1300 godina, grad je bio prestonica i velike Mletačke Republike. Venecija je jedan od najugroženijih gradova na svetu, jer svake godine tone za oko 2 cm.Trg Sv. Marka oduvek je bio centar grada. Zajedno sa istoimenom bazilikom koja je izgrađena kao mešavima vizantijskog, zapadnoevropskog i islamskog stila i golubovima koji neprestalno preleću preko trga, velika je atrakcija za turiste širom sveta. Postoji verovanje da su na to mesto preneti posmrtni ostaci Aleksandra Velikog.

 

1. dan BEOGRAD –  Sastanak grupe u 21:30 h kod Arene, polazak oko 22:00 h. Nocna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2. dan TRST-PALMANOVA-LIDO DI JESOLO – Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje Trsta i poseta crkvi St. Spiridona. Polazak
prema tržnom centru Palmanova. Slobodno vreme za šoping i nastavak puta za Lido di Jesolo, primorsko mesto preko puta Venecije. Smeštaj u
hotel. Nocenje.
3. dan LIDO DI JESOLO – PADOVA – VERONA – Doručak. Polazak na fakultativni izlet u Padovu i Veronu. Razgledanje Padove: Trg Prato dela Vale. Bazilike Svetog Antonija u kojoj se nalaze i mnogobroji Donatelovi radovi, spomenik Gatamelata..Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak za Veronu. Obilazak Verone, grada
Romea i Julije: Trga Bra, Julijine Kude, Trga Erba i Sinjori sa spomenikom Dante Aligijeriju, Rimske Arene jedne od najvedih i najbolje očuvanih.
Slobodno vreme za individualna razgledanja.U večernjim časovima povratak u Lido Di Jesolo. Nocenje.
4. dan LIDO DI JESOLO – VENECIJA – Doručak. Odlazak do luke Punto Sabioni i vožnja brodom do Trga Sv.Marka, glavnog trga u Veneciji. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada
modne Mletačke republike (9-18 vek ): Trg sv. Marka, Bazilika sv. Marka sa mozaicima, Duždeva palata, Most uzdisaja, Most Rialto, crkve Santa
Maria della Salute u kojoj se nalaze dela Ticijana i Tintoretija. U večernjim časovima polazak za Beograd. Nocna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa
usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granica
5. dan BEOGRAD – Dolazak u Beograd u ranim jutranjim časovima.

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
● Prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom) na navedenoj relacij
● Dva nodenja sa doručkom u hotelu kategorije tri zvezdice
● Razgledanja grada po programu
● Usluge vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● Fakultativni izleti
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

FAKULTATIVNI IZLETI
●Vožnja brodom do Venecije (povratna karta, plada se na licu mesta) – 20 €
●Celodnevni izlet Padova i Verona – 25 € (prevoz autobusom, razgledanje prema programu, usluge vodiča)
● Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje a pladanje je u inostranstvu, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30
učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuju uz korigovanje cene.

CENA PUTOVANJA PO OSOBI
TERMINHOTELCENA PO OSOBIDOPLATA ZA 1/1 SOBU
08.03. – 12.03.Hotel 3*75 eur25 eur
05.04. – 09.04.Hotel 3*89 eur25 eur
28.04. – 02.05.Hotel 3*99 eur25 eur

SMEŠTAJ
HOTEL VERDI 3* www.hotelverdijesolo.com/en/
Nalazi se u centru Lida, u neposrednoj blizini plaže..Hotel ima restoran, bar, panoramsku terasu. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom,
standardno opremljene, sa telefonom i TV – om, fenom. Doručak – samoposluživanje.
HOTEL SANREMO 3* www.hotelsanremojesolo.it/en
Nalazi se u blizini plaže.Ima restoran, bar. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene, sa telefonom i TV – om, fenom.
Doručak – samoposluživanje.
HOTEL PICCADILY 3* www.hotelpiccadilly.com/en
Nalazi se u blizini mora.Ima restoran, bar, fitness centar, saunu, jakuzzi. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene, sa
telefonom i TV – om, fenom. Doručak – samoposluživanje.
●Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovih hotela, hotelima iste ili više kategorije.

UMANJENJA
● Umanjenje za tredu odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za sopstveni prevoz 35 evra po osobi (VAŽNO: putnici sa sopstvenog prevoza nemaju razgledanje grada po dolasku i
fakultativni izleti zavise od raspoloživosti mesta u autobusu)

OPCIONE DOPLATE
● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta
● Doplata za dodatno sedište: 40 evra

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a placanje je u dinarskoj protivrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan
uplate.

 • Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplacuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre
  polaska na putovanje uplacuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
 • Placanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b)čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom
  na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi
  moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca
  Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10
  dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja ima potpisan ugovor.3)
  Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest
  mesečnih rata

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “VENECIJA“
● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 10 dana pre polaska ili do popune mesta. ● Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog
putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim
sobama.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
●Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog
osiguranja.

OPŠTE NAPOMENE ● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog
broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na
putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja nisu predviđene posete
ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo
putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za
ispravnost i važenje svog pasoša. ● Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz
grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz
Evropske Unije TAX FREE
● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator
putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi
nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za
slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim
ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja
broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”,
Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687,
prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine
Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah