Vaznost pasosa

Pasos

Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja.

Za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah