Toskana Piza – Dan Zena 2019

Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs
Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs
Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs
Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs
Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs
Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs
Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs
Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs
Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs
Toskana i Cinque Terre - funtravel.rs

Toskana Piza – Dan Zena 2019

Direktan carter let!!!

FIRENCA – CINQUE TERRE – SIJENA – SAN ĐIMINJANO – PIZA – LUKA

Toskana Piza… Smatraju je najlepšom regijom Apeninskog poluostrva zbog svojih 120 zaštićenih zona bajkovite prirode, slikovitih varošica i sela, a naročito zbog očuvanih starih gradova izuzuzetne arhitekture, među kojima su najpoznatiji – Firenca, Piza, Sijena, San Điminjano i Luka – proglašeni delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. Sa veličanstvenom Firencom, svojom prestonicom i najpoznatijim simbolom, Toskana je kolevka renesanse.

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Toskana Piza – Dan Zena 2019

FIRENCA – CINQUE TERRE – SIJENA – SAN ĐIMINJANO – PIZA – LUKA
4 dana (3 nocenja sa doručkom, smeštaj u hotelima kategorije 3* ili 4*) – avionom I autobusom
Polazak: 7.mart 2019. (povratak: 10.mart 2019.)
Toskana Piza… Smatraju je najlepšom regijom Apeninskog poluostrva zbog svojih 120 zaštićenih zona bajkovite prirode, slikovitih varošica i sela, a naročito zbog očuvanih starih gradova izuzuzetne arhitekture, među kojima su najpoznatiji – Firenca, Piza, Sijena, San Điminjano i Luka – proglašeni delom svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. Sa veličanstvenom Firencom, svojom prestonicom i najpoznatijim simbolom, Toskana je kolevka renesanse.

Toskana Piza – Dan Zena 2019

1. dan (četvrtak, 7.mart 2019.) BEOGRAD – VIAREĐO– FIRENCA – VIAREĐO Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u 06.00h. Poletanje aviona za Pizu u 08.00h ( let JU3402). Slobodno vreme ili mogudnost odlaska na fakultativni izlet za Firencu. Osnovana kao rimsko naselje na reci Arno, Firenca je od 12. veka samostalna gradska republika, a zatim i vojvodstvo. Doživela je procvat tokom vladavine modne bankarske porodice
Mediči (14. do 17. veka), čiji su se najviđeniji članovi istakli i kao velike mecene i pokrovitelji umetnosti. Od 1865. do 1871. Firenca je bila prestonica Italije. Obilazak užeg centra grada pešice: trg Sinjoria, katedrala Santa Marija del Fiore, sa čuvenom Bruneleskijevom kupolom, krstionica, Ponte Vekio – pokriveni most iz 14. veka, palata Ufici, crkva Santa Krode (u kojoj su grobnice Mikelanđela, Makijavelija i Galileja)…Povratak u hotel u večernjim časovima. Nocenje.
2. dan (petak, 8.mart 2019.) VIAREĐO – CINQUE TERRE – VIAREĐO Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogudnost celodnevnog fakultativnog izleta za Dinkvetere. Vožnja do mesta La Specia, gde je ukrcavanje na lokalni voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka Dinkvetere. Obilaze se četiri sela. Odlazak do najvedeg sela Riomađore (Riomaggiore), koje leži na stenama duž potoka Mađore i spušta se ka moru. Nakon obilaska mesta, nastavak putovanja vozom do Manarole. Ovo selo odlikuju kude koje se spuštaju terasasto do same obale mora. Trede selo je Vernaca (Vernazza), izgrađeno oko gotske crkve Sv.Margarite antiohiske iz 13.veka. Poslednje mesto koje se obilazi je slikovita Monterosa (Monterosso al Mare) smeštena u sredini malog zaliva, sa kudama u obliku kula (case tori). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Nocenje.
3. dan (subota,9. mart 2019.) VIAREĐO – SIJENA – SAN ĐIMINJANO – VIAREĐO Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na celodnevni fakultativni obilazak Sijene (Siena) i San Điminjana (San Gimignano). Sijena je posle Firence, čiji je ozbiljan rival bila u prošlosti, drugi po značaju grad Toskane, po umetničkoj i kulturnoj baštini. Smeštena na tri brda, odlikuje se gotskom arhitekturom i građevinama od crvenkaste opeke. Po dolasku, pešački obilazak gradskog jezgra: Pjaca del Kampo, trga u obliku školjke na kome su Fontana srede i Palacopubliko sa zvonikom (88m), Pjaca del Duomo sa gotskom katedralom, ukrašenom mozaicima… Slobodno vreme. Odlazak za San Điminjano, tipičan toskanski gradid, okružen vinogradima i maslinjacima, koji je zadržao u velikoj meri svoj srednjovekovni izgled. ”San Gimignanodalle belle torri” – jedinstven je po 14
preostalih od 72 visoka tornja – koje su bogate porodice od 15. veka podizale zbog prestiža. Pešački obilazak centra grada. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Nocenje.
4.dan (nedelja, 10.mart 2019.) VIAREĐO – LUKA – PIZA – BEOGRAD Doručak. Odjavljivanje iz hotela. Nakon toga obilazak Luke, pešačko razgledanje starog gradskog jezgra okruženog zidinama iz vremena renesanse. Nastavak putovanja ka Pizi, obilazak i slobodno vreme do polaska na aerodrom u poslepodnevnim satima. Poletanje aviona za Beograd je u 18.00h ( let JU3403).

Toskana Piza – Dan Zena 2019

 • Prevoz avionom na navedenoj relaciji
 • Tri nocenja sa doručkom u hotelu kategorije tri ili četiri zvezdice u Viaređu
 • Razgledanja gradova po programu
 • Usluge vodiča
 • Troškovi organizovanja putovanja.

Toskana Piza – Dan Zena 2019

 • Aerodromske takse 44,40 evra – (Beograd 22,40 evra, Piza 22 evra), na dan objavljivanja programa, čiji je iznos podložan promeni i koje se placaju u dinarima u agenciji
 • Ketering u avionu
 • Fakultativni izleti
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • Obavezna gradska komunalna taksa (za boravak u hotelu kategorije 3* placa se 1 evro, a u hotelu kategorije 4* placa se 2 evra po noci i osobi – isključivo na recepciji hotela)

Toskana Piza – Dan Zena 2019

Cena:
Hotel Tip sobe Usluga 4 dana/ 3 nocenja
HOTEL TAHITI 3* Dvokrevetna soba BB 399 eur
Treca osoba (na upit) 384 eur
Jednokrevetna soba (na upit) 467 eur
HOTEL PALACE 4* Dvokrevetna soba BB 435 eur
Treca osoba (na upit) 420 eur
Jednokrevetna soba (na upit) 503 eur
Fakultativni izleti:
Naziv izleta Cena po osobi u pretprodaji
placanje u agenciji
Cene po osobi na licu mesta
raspolozivost nije garantovana
FIRENCA 45 50
CINQUE TERRE 50 55
SIJENA I SAN ĐIMINJANO 40 45
KOMPLET TRI IZLETA 120 150

 

Toskana Piza – Dan Zena 2019

 •  Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplacuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
 • Placanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2)Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

Toskana Piza – Dan Zena 2019

SMEŠTAJ
Hotel Tahiti 3*, Viaređo http://www.hoteltahiti.it/hotel-3-stelle-viareggio_9_ENG html
Hotel je smešten u Viaređu, oko 100m od plaže i oko 1 km od železničke stanice. Sve sobe poseduju : kupatilo, klima-uređaj,TV, telefon, sef, Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
Hotel Palace 4*, Viaređo https://www.palaceviareggio.com/en/ Hotel se oko 1km od centra mesta Viaređo i oko 1km od železničke stanice. Sve sobe poseduju : kupatilo, klima-uređaj, TV, telefon, sef, Wi-Fi internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije od navedenog hotela.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “TOSKANA”
● Potrebno je najmanje 100 putnika za realizaciju ovog putovanja
● Uz blagovremeni upit u agenciji postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomocnim ležajem.
MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.
OPŠTE NAPOMENE
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.
● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.
Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency
Organizator putovanja:  OTP 196/2010
Posetite nasu facebook stranicu: https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/
Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah