Solun – Prvi maj 2018 – Dan rada

Solun – Prvi maj 2018 – Dan rada

 

Solun – Prvi maj 2018 – Dan rada – Bilo da u ovim prolećnim danima ispijate grčku kafu u samom srcu Soluna, na Aristotelovom trgu, uživate u šetnji pored mora sa pogledom na Belu kulu, jedete najbolji giros i suvlaki, uživate uz zvuke sirtakija i buzukija u nekoj od mnogobrojnih taverni ili jednostavno odmarate, jedno je sigurno, Solun je grad koji će Vas očarati i naterati da mu se opet vratite…

PROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

1.DAN putovanja (29.04.2018. nedelja): BEOGRAD – SOLUN
Sastanak grupe u 21.30 časova na PARKINGU ŠTARK ARENE, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa
autoputa). Predvidjeno vreme polaska u 22.00 časa. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju sa kraćim usputnim
zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora.

2.DAN (30.04.2018. ponedeljak): SOLUN
Dolazak u Solun u prepodnevnim satima. Poseta Srpskom vojničkom groblju ZEJTINLIK. PANORAMSKO RAZGLEDANJE
GRADA autobusom (crkve Sv.Dimitrija,Trijumfalne kapije, Aristotelovog trga, Bele Kule, Rotonde, Galerijevog luka, gradskih
zidina…). Nakon razgledanja, smeštaj u hotel posle 14 časova (po hotelskim pravilima). Slobodno popodne za individualne
aktivnosti (predlažemo šoping u glavnoj šoping zoni Soluna u ulici “Tzimitzki” ili odmor u nekom od kafića sa pogledom na
more i Belu kulu). NOĆENJE.

3.DAN (01.05.2018. utorak): SOLUN – METEORI – SOLUN
Doručak. Slobodno vreme, a mi Vam preporučujemo fakultativnu posetu veličanstvenim METEORIMA. Obilazak METEORA sa
posetom jednom od srednjovekovnih vizantijskih manastira ( Sv. Trojica, Varlam, Veliki Meteori…) sagrađenih na visokim
stenama, starim nekoliko miliona godina. Po završetku poseta poznatim radionicama ikona. U povratku predviđena je pauza
u dolini Tembi sa obilaskom crkve Svete Petke, koja se nalazi u dolini reke Pinios, izgradjene u steni, a gde se nalazi i Afroditin
izvor mladosti i lepote. Povratak u Solun. NOĆENJE.

4.DAN (02.05.2018. sreda): SOLUN – EDESA – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje soba do 10.00 časova. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo
fakultativni izlet za pravi biser severne Grčke Edesu – grad vode sa neverovatno velikim brojem izvora, potoka, vodopada,
rečica… Ovaj prelepi gradić nalazi se na uzvišenju pa se i najveći vodopad Karanos vidi još pri samom dolasku u grad. Po
dolasku lepo je prošetati od starog grada po imenu Varosi do suprotne strane grada. U gradu se nalazi crkva iz 14. veka
posvećena Presvetoj Bogorodici Mariji. Slobodno vreme za uživanje u lepoti vodopada koji krase ovaj gradić. Povratak u
Solun po ostatak grupe. Polazak za Beograd oko 20.00 časova po lokalnom vremenu. Vožnja kroz Grčku i Makedoniju sa
kraćim usputnim pauzama.

5.DAN (03.05.2018. četvrtak): BEOGRAD
Očekivano vreme dolaska u Beograd je u ranim jutarnjim satima, u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima.

  • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
  • panoramsko razgledanje Soluna,
  • dva noćenja sa doručkom u hotelu 3*, u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem,
  • usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana,
  • troškove organizacije putovanja.
  • Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti,budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
  • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Solun –za hotele 3* iznosi 1,5€ dnevno po sobi, plaća se na recepciji hotela,
  • fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera),
  • individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
  • Po ovom programu ne postoji mogućnost korišćenja sopstvenog prevoza.

HOTEL VERGINA 3*

REDOVNA CENA – 109 eur

PROMO CENA 99 eur

(broj soba po promo ceni je ogranicen)

49 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili
preostali iznos do pune cene aranžmana u 2 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije,
ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana
izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana.

U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT, doplata iznosi 45 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju
popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Edesa – 20 € odrasli / deca do
11,99,god – 15 € , Meteori -25 € odrasli / deca do 11,99,god – 20 € (Ulaznice za manastire i muzeje nisu uključene u cenu, plaćaju se na
licu mesta ). Minimum 30 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena
fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate. Molimo da
uzmete u obzir da usled praznika, neki od manastira neće biti otvoreni za posetioce.
NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna
promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se
putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi
regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i
drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši
državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo
putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana
sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu
zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo
da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih
praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je
zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje
organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći
do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Organizator putovanja ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se
putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim
prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne
situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja
organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora
predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
OPISI HOTELA:
Hotel VERGINA 3* gradski hotel koji se nalazi u centru Soluna. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om,
TV-om, telefonom, friziderom. U sklopu hotela nalazi se bar, sala za doručak, Wi –Fi na na recepciji hotela, parking.
Usluga: noćenje sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje). http://www.vergina-hotel.gr/site/index.php?lang=srp
Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u
programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog
smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

 

OVLASCENI AGENT PRODAJE : FUN TRAVEL AGENCY

ORGANIZATOR PUTOVANJA : Licenca OTP 1/2010

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah