Sindbad Aqua Hotel and Spa 4*- Hurgada 2019

Print Friendly, PDF & Email
Sindbad Aqua
Sindbad Aqua 2
Sindbad Aqua 3
Sindbad Aqua 4
Sindbad Aqua 1
Sindbad Aqua 5
Sindbad Aqua 9
Sindbad Aqua 6
Sindbad Aqua 7
Sindbad Aqua 8
Sindbad-Aqua-Hotel-Hurgada-3-1024x682
Sindbad Aqua 10
Sindbad Aqua 12
Sindbad-Aqua-Hotel-Hurgada-7-1024x410
Sindbad-Aqua-Hotel-Hurgada-8
Sindbad-Aqua-Hotel-Hurgada-9
SINDBAD AQUA HOTEL AND SPA  4* Hotelski kompleks Sindbad Club se nalazi na oko 7km od centra Hurgade u srcu nove pešačke zone, u drugoj liniji hotela, sa plažom preko puta kompleksa. Sastoji se od nekoiliko objekata. Smeštaj se vrši po principu “run of the house” tj. u bilo koje zvanično registrovane smeštajne jedinice.  Sastoji se od glavne zgrade, vila i bungalova… Hotelski kompleks obiluje različitim sadržajima, od kojih su samo neki: otvoreni bazen, aqua park, više restorana, nekoliko barova, internet café, fitness, odbojka, tenis….Standardne sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, klimatizovane, opremljene TWC, SAT/TV, telefonom… U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe u pratnji dvoje dece do  13.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i jedno dete do 13.99 god.  Usluga : All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima).

Preuzmite Sinbad All Inclusive Koncept

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIK OD 13.06.-09.07.2019.CENOVNIK OD 11.07.-06.08..2019.CENOVNIK OD 08.08..-03.09.2019.CENOVNIK OD 05.09.-27.09.2019.USLOVI PLACANJANAPOMENE

PROGRAM PUTOVANJA:  Za polaske UTORAK povratak PETAK ili polazak PONEDELJAK povratak ČETVRTAK – 10 dana boravka – 9 noćenja:

1.dan: Beograd – Hurgada  Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera  broj 703, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Hurgadu letom UJ 3802 oko 04.00h. Posluženje u avionu, dostupno uz doplatu tokom samog leta, a prema pravilima i uslovima avio kompanije. Predvidjeno sletanje u Hurgadu (po lokalnom vremenu)  oko 07.30h. Transfer do hotela. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Večera. Noćenje 2.-09. dan: Hurgada –Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 10. dan: Hurgada. Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u večernjim satima. Let za Beograd. Predvidjeno poletanje za Beograd (po lokalnom vremenu)   letom UJ 3801 oko 23.30h. Posluženje u avionu, dostupno uz doplatu tokom samog leta, a prema pravilima i uslovima avio kompanije.   11. dan: Hurgada – Beograd. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 03.00 h. Kraj programa.

 

PROGRAM PUTOVANJA:  Za polaske PETAK povratak UTORAK ili polazak ČETVRTAK povratak PONEDELJAK– 11 dana boravka – 10 noćenja:

1.dan: Beograd – Hurgada. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera  broj 703, dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje za Hurgadu letom  UJ 3802 je oko 04.00h. Posluženje u avionu, dostupno uz doplatu tokom samog leta, a prema praviliam i uslovima avio kompanije. Sletanje u Hurgadu (po lokalnom vremenu) predvidjeno oko 07.30h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Večera. Noćenje.  2.-10. dan: Hurgada. Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 11. dan : Hurgada. Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u večernjim satima. Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom UJ 3801 je oko 23.30h. Let za Beograd. Posluženje u avionu, dostupno uz doplatu tokom samog leta, a prema praviliam i uslovima avio kompanije. 12. dan Hurgada – Beograd Sletanje u Beograd predvidjeno oko 03.00h. Kraj programa.

 

ARANŽMAN OBUHVATA: Avio prevoz na relaciji  Beograd – Hurgada – Beograd avio kompanijom AlMasria Universal Airlines,autobuske  grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom, smeštaj u  dvokrevetnim  ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, 09 ili 10 noći na bazi odabrane usluge, usluge predstavnika agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku,  za vreme boravka na destinaciji (u zavisnosti od broja putnika) i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Avio takse na dan objavljivanja  programa iznose ukupno oko 46 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma u Hurgadi) i YQ taksu za gorivo  koja na dan objavljivanja  programa iznosi oko 19 € – (aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Tako da ukupan iznos za avio  i ostale takse iznosi 65 €  na dan objavljivanja programa. Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu, koje ne plaćaju deca od 0 do 2 godine, najkasnije 10 dana pred put (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u agenciji – takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama), međunarodno putno osiguranje, egipatsku vizu, obroke u avionu, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom, individualne troškove, ekstra hotelske troškove.

Sindbad Aqua Park Hurgada

Sindbad Aquapark Hurgada

Sindbad Aquapark Hurgada


USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA  za efektivu, na dan uplate.

 

NAČIN PLAĆANJA: 200 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski. platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata prilikom rezervacije – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije), bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka. a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja. a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu. cena aražmana podleže promeni. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner » TRAVEL  WAYS EGYPT «. Attia El Sawalhy St., El Serag Center Tower No.1. From Makram Abid. Nasr City. Cairo. Egypt.

 

VAŽNA NAPOMENAU sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka u hotelu. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14.00h datuma početka putovanja  do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote i biće tačno poznato 24 sata pred put. Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Egiptu su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola-samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera. u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza prema tački 11 Opstih uslovi putovanja Organizatora putovanja.
VIZA i VAŽENJE PASOŠA : Za državljane Srbije (putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju) se dobija prilikom ulaska u Egipat (25$) ili se može dobiti individualno u ambasadi Egipta u Beogradu, ulica Andre Nikolića 12. tel.  011/2650-585 uz potvrdu o putovanja, voucher i dve fotografije (dimenzija 4×6 cm na beloj pozadinu. Košta 12$ (plaća se isključivo u USD), procedura u letnjoj sezoni traje minimum 10 radnih dana, a pasoš mora da važi MINIMUM 6 MESECI od datuma izlaska iz Egipta. Dokumentaciju primaju od 09.00h do 11.00h. Troškovi propuštenih letova, usluge u hotelu i svih drugih ugovorenih, uplaćenih, a neiskorišćenih usluga nastalih usled neposedovanja vize smatraće se odustankom na dan putovanja po opštim uslovima putovanja.
VAŽNO: Mole se putnici da prilikom rezervacije, a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano  u  pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša). U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici !!!
Dozvoljena težina prtljaga 20kg po osobi, a ručnog prtljaga 5 kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja).
 
Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi. Hotel Premier La Reve ne prima osobe ispod 16 godina. Ukoliko su 2 deteta uzrasta od 0-2 godine, oba deteta plaćaju po 49€. Prvo dete od 2 – 06.99/07.99/11.99/12.99/13.99/14.99 godina (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim hotelima koristi zajednički ležaj.
Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju. NEMAJU mesto u avionu i autobusu. imaju ishranu u hotelu, plaćaju 49€ ili 55€Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
 
Rezeravacija jednokrevetnih (1/1) soba, kao i iznos doplate je isključivo na upit (okvirna cena 30 % od ukupne cene aranžmana). Hotel Pickalbatros Jungle Aqua Park ne dozvoljava rezervaciju jednokrevetnih (1/1) soba). U family sobama ne mogu da se rezervišu jednokrevetne sobe.
 
FAMILY SOBE (sa strukturom 2 odrasle osobe + 3 dece na raspolaganju u hotelima: BELLA VISTA, JUNGLE AQUA PARK, JASMINE PALACE, PRIMA LIFE, CARIBBEAN, a sa strukturom 2 odrasle osobe  + 2 dece u hotelima: MERCURE, STEIGENBERGEER AL DAU BEACH ) SE RADE ISKLJUČIVO NA UPIT, zbog ograničenog broja ovog tipa smeštaja u hotelima.
Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd.) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.
U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice i shodno tome i cene aranžmana po važećem cenovniku. Objavljene cene važe za gradjane Srbije. a za putnike koji poseduju pasoše drugih država. ove cene ne mogu biti garantovane. a rezervacija se neće smatrati validnom. bez potvrde hotela. Samo  opisi  usluga sadržani u programima putovanja su merodavni. a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama  ili na web sajtovima neposrednih pružalaca  usluga kao npr. hotela i dr. koji nisu obuhvaćeni datim programom.
 
Program sa cenovnikom br 03. počinje da važi od 01.03.2019. Svaka promena po ovom programu sa cenovnikom br 03. koji važi do 15.03.2019. posle navedenog datuma (termin, hotel, struktura sobe, usluga i imena putnika) tretira se kao otkaz aranžmana, a nova rezervacija će se raditi po trenutno važećem cenovniku.
 
FIRST i LAST MINUTE ponude – Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje  svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman  po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije. ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni.
 
U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.
Raspored sedenja u avionu je u nadležnosti aerodromske službe čekiranja, a u autobusu se određuje kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
 
Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene  koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
 
POŠTOVANI PUTNICI OBAVEŠTAVAMO VAS DA, SHODNO UGOVORENIM OBAVEZAMA,  PLAĆANJA KOJA SE PRIMENJUJU ZA RANI BOOKING, PRIMLJENA NOVČANA SREDSTVA NA IME REZERVACIJE  U ODREĐENOM PROCENTU, A KAKO JE NAVEDENO U NAČINU PLAĆANJA IZ PROGRAMA PUTOVANJA, PROSLEĐUJU SE INO PARTNERU BEZ ODLAGANJA  U  PREDVIĐENIM  ROKOVIMA.
 
U slučaju nedovoljnog broja putnika. po predviđenom minimumu. na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže.
Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaljučenja ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, promene u tarifama prevoznika ili drugim slučajevima koji utiču na cenu putovanja. Za povećanje cene do 10% cene aranžmana, nije potrebna posebna saglasnost putnika.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku,  tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe. tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa,  kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.
Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona. kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na aerodromu „Nikola Tesla.“ obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda. obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!

Ovlasceni agent : Fun Travel Agency, Paracin

Organizator putovanja: OTP 1/2010ar

Pratite našu FB stranicu

Pozovite odmah