Price o ljubavi silnim – Dvorci Vojvodine

Foto Galerija
Price o ljubavi silnim - Dvorci Vojvodine
Hotel Lovacki dvorac Kastel Ecka
Price o ljubavi silnim - Dvorci Vojvodine

Price o ljubavi silnim – Dvorci Vojvodine

Dundjerski, Fantast, Sokolac i Ecka!

Jednodnevni izlet!

Price o ljubavi silnim…. Širom ravne Vojvodine niže se više velelepnih zdanja, sa prelepo uređenim vrtovima i baštama kao i sporednim objektima za privatna venčanja i proslave po lepom vremenu. Dvorci Vojvodine, kako se popularno nazivaju , građeni su tokom 18., 19. i početkom 20. veka za veleposednike odnosno spahije, uglavnom moćnike austrougarske monarhije. U vreme svoje najveće slave postojalo ih je negde oko sedemdeset; danas su najuticajniji od njih pretvoreni u mizeje, hotele, gelarejiske prostore a mnogi nose i status kulturnih dobara. Svaki od njih ponaosob priča jednu novu i neobičnu priču, neke vezane za legende, neke za bitke a uglavnom za nesrećne ljubavi.

PROGRAM PUTOVANJA:

Okupljanje putnika na parkingu iza Narodne biblioteke (ugao Skerliceve i Branicevske). Vožnja do Dvorca Dunđerski. Obilazak dvorca. Dvorac je u privatnom vlasništvu. Vlasnik dvorca bio je veleposednik Lazar Dunđerski-jedan od najčuvenijih među 80 kaštela, letnjikovaca i tvrđava u Vojvodini, u kome je snimljena serija “Sva ta ravnica”,. Od 1993. godine je Poljoprivredni muzej I spomenik prirode. Okružen je parkom površine četiri hektara.

Slobodno vreme, nastavak putovanja prema Bečeju i poseta dvorcu Fantast, imanja veleposednika Bogdana Dundjerskog. Bogdan Dunđerski bio je, bez sumnje, najzanimljivija ličnost pomenute porodice i vlasnik čuvenog dvorca, danas poznatog kao „Fantast” koji je u tom vremenu, odslikavao svu njegovu moći bogatstvo.

Posle obilaska dvorca natavak putovanja do Novog Bečeja. Slobodno vreme u gradu, fakultativno odlazak na ručak. Potom nastavak putovanja do dvorca Sokolac. Dvorac je izgradio Lazar Dunđerski u poslednjim decenijama 19. veka. Dvorac je dobila u miraz Emilija Ivanović, kćerka Lazara Dunđerskog, kao i čitavo imanje koje se zvalo “Veliki salaš” koje je obuhvatalo 3997. jutara, u kome je poslednje dane zivota provela Lenka Dunđerski i  koji nosi svoju legendu: Vlasnik dvorca Lazar Dunđerski je bio dobar kockar, ali jednog dana je na kartama izgubio i dvorac i imanje oko njega. Protivnik Lazara Dunđerskog je ponudio da bi ako naravno želi, Lazar mogao da povrati celo imanje samo jednim pucnjem iz pištolja. Dvorac nije u najboljem izdanju, nije otvoren za svakodnevne posete. Nastavak putovanja do Novog Bečeja.Slobodno vreme u gradu. Fakultativno odlazak na ručak. Slobodno vreme, nastavak putovanja preko Zrenjanina do dvorca Ečka. Pustaru Ečku je na licitaciji komorskih dobara kupio Luka Lazar 1781. godine. Na pustari je osnovao naselje i izgradio crkvu za stanovnike naselja, odnosno za podanike na imanju. Dvorac je početkom  XIX veka u tzv. engleskom stilu izgradio Lukin sin Agošton Lazar. Imanje i dvorac je 1870. godine otkupio grof  Feliks Ornonkur, a nakon toga je dvorac dograđen i izmenjen 1898-99. godine. Današnji izgled zgrada dobija kada je porodica Ornonkur bila u najvećem usponu i sa novim prezimenom De La Fontagne et d Harnoncur et Univerzagt i Palavicani. Danas je to hotel sa sa 4*.  Oblizak dvorca i parka.Slobodno vreme. Polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernim časovima.

Cena aranžmana/ izleta: 1.250,00 din.

TERMINI PUTOVANJA:

27.06.2020.

11.07.2020.

25.07.2020.

08.08.2020.

22.08.2020.

U cenu aranžmana su uračunati:

 • prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
 •  turistički pratilac tokom putovanja
 •  troškove organizacije

U cenu aranžmana nisu uračunati:

 • indvidualni troškovi
 • ulaznice za  dvorce 450,00 dinara (ulaznice DUNĐERSKI, FANTAST, EČKA i nadoknada za otvaranje SOKOLCA)plaćanje na destinaciji
 • fakultativni ručak u restoranu u na Tisi

Mogući načini plaćanja :

• prilikom rezervacije

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

NAPOMENA:
• minimum za realizaciju aranžmana je prijava 35 plativih putnika
• raspored putnika u autobusu zavisi od redosleda prijavljivanja za putovanje
• pauze su planirane na 2,5-3h vožnje (ili češće po potrebi), a shodno uslovima zaustavljanja
• agencija ne snosi nikakvu odgovornost za radno vreme prodavnica, muzeja i galerija na destinaciji koja se posećuje; agencija daje samo opšte informacije
• putnici su dužni da poštuju vremenske odrednice koje su im date tokom putovanja
• u slučaju reklamacije putnik treba da se pridržava uputstava iz Čl. 109 Zakona o zaštiti potrošača koji glasi: “Potrošač je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator ili posrednik uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostataka ili 15 dana od dana završetka putovanja.”
• u slučaju otkaza putovanja iz bilo kog razloga agencija je u obavezi da o tome obavesti putnike najkasnije 3 dana pre polaska

ORGANIZATOR IZLETA : FUN TRAVEL AGENCY  DOO BEOGRAD

PO ČLANU 79. ZAKONA O TURIZMU ZA JEDNODNEVNE IZLETE NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

Price o ljubavi silnim

Pratite našu FB stranicu

 

 

 

 

POŠALJITE UPIT

  Ime i prezime

  Email

  Telefon

  Datum polaska

  Datum povratka

  Broj odraslih

  Broj dece

  Starost dece

  Napomena