Zlatni Prag – Ceska 2018

Zlatni Prag Ceska 2018

Paket aranžman – prevoz, smeštaj i razgledanje grada

Za Prag se kaže da se nalazi u samom srcu Evrope, jer je podjednako udaljen od svih njenih granica.

Ovaj grad može se pohvaliti nadimcima ,,zlatni grad” i ,,grad hiljadu tornjeva”. I zaista, ukoliko pogledate njegovu preko hiljadu godina staru panoramu, videćete bezbroj crkava sa njihovim zvonicima i tornjevima, koje Prag čine jednim od najvažnijih arhitektonskih blaga na svetu. Svaka šetnja Pragom je i šetnja kroz istoriju, jer se ovde prepliću odlično očuvane građevine iz perioda gotike, romanike, renesanse i secesije, i stvaraju kontrast sa starim praškim dvorcem.

Praški stari grad jedan je od najbolje očuvanih starih gradskih centara u Evropi, i u njemu ćete pronaći mnoge uske srednjevekovne uličice, koje se otvaraju u prelepe šarmantne trgove. Mesta koja turisti ne propuštaju da posete su Karlov most preko reke Vltave, jevrejski deo grada sa mnogim starim sinagogama i crkvama, kao i Praški dvorac i četvrt Hradčani. Pored toga što je važan turistički i istorijski centar pod zaštitom UNESCO-a, Prag je i važna politička i ekonomska prestonica Evrope.

 

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE
Polasci su u aprilu, maju i junu.

6 dana/ 3 nocenja – putovanje autobusom

Program putovanja:

1.DAN putovanja (SREDA) BEOGRAD – PRAG
Sastanak grupe u 18.30 h na PARKINGU ŠTARK ARENE, južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa)… Predvidjeno vreme polaska u 19.00 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN (ČETVRTAK ) PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada – pešačka tura (Hradčani, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti…). Nakon razgledanja smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti . NOĆENJE.
3.DAN (PETAK) PRAG – DREZDEN – PRAG
DORUČAK. Slobodan dan u Pragu ili fakultativni, celodnevni izlet u Drezden, jedan od najlepših nemačkih gradova koji s ponosom nosi epitet »Firenca na Elbi«: Katedrala, Opera, Cvinger, Brul terasa i prijatna šetnja pored reke Elbe. Drezden takođe preporučujemo i ljubiteljima šopinga koji je u ovom gradu pravo zadovoljstvo. NOĆENJE.
4.DAN (SUBOTA ) PRAG – ČEŠKI KRUMLOV – PRAG
DORUČAK. Sobodan dan u Pragu ili fakultativni celodnevni izlet za Češki Krumlov, čarobnom srednjevekovnom gradu, koji je smešten iznad reke Vltave a pod zaštitom Unesco-a od 1992 godine. Sam grad je nastao u 13 veku i razvijao se oko zamka koji dominira gradom, a drugi je po veličini u Češkoj ,odmah iza Hradčana. Grad je impresionirao brojne umetnike pa tako i
ne začudjuje što su filmovi “Hostel” i “Iliuzionista” snimljeni upravo u ovom bajkovitom gradu. Po dolasku informativno razgledanje grada , šetnja do dvorca uskim gradskim uličicama kao i do crkve Sv.Vita i galerije Egona Šilea. Slobodno vreme za individualno razgledanje. Povratak u Prag u popodnevnim satima. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativno vožnju brodom po Vltavi gde ćete uživati u romantičnom pogledu na znamenite lokalitete uz zvuke čuvenog Bedžiha Smetane. NOĆENJE.
5.DAN (NEDELJA ) PRAG – KARLOVE VARI – SUBOTICA – NOVI SAD -BEOGRAD
Napuštanje hotela posle doručka i fakultativni izlet Karlove Vari – najpoznatiju banju Evrope gde su boravili mnogi evropski
vladari, vrhunski slikari, pesnici… Povratak u Prag u popodnevnim satima.. Slobodno vreme za individualno razgledanje do
17.00 h kada je predvidjen polazak grupe sa dogovorenog mesta ka Srbiji. Noćna vožnja preko Subotice i Novog Sada uz
kraća usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti….
6.DAN (PONEDELJAK) -BEOGRAD
..Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Kraj programa.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez
  obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim
  sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu u Pragu,
 • obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te
  putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu
  sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – Kompas Praha) kao i potrebne ulaznice za kulturno
  istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
 • OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji
 • POPUSTI I DOPLATE: Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi 40 €. Dete od 0 – 11,99 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe
  ostvaruje popust od 10 % na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
 • CENA FAKULTATIVE: Vožnja brodom 15 € odrasli /10 € deca ; Karlove Vari – 25 € odrasli /20 € deca; Češki Krumlov – 25 € odrasli/20 € deca ;
  Drezden 30 € odrasli/25 € deca . Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika – a u slučaju manjeg
  broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera) i organizator izleta zadržava pravo ponuditi
  korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja
  fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Kompas Praha – Rytířská 26 –Praha.
POLAZAK Aparthotel EDEN /ex Kovis/ 3*
18.APRIL 109 €
09,16,23 i 30.MAJ
06,13 i 20.JUN

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na
dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:  35 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili
preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate – čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši
državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
OPIS HOTELA:
Aparthotel EDEN 3* / ex Kovis/ je renoviran hotel apartmanskog tipa koje se nalazi u mirnom delu Praha 10 u blizini trgovačkog centra Eden. Do grada se stiže autobusom (bus stanica na oko 400m udaljenosti) ili tramvajem broj 22 koji vozi direktno do srca grada (do stanice se stiže za oko osam minuta pešice). Smeštaj je u apartmanima koji se sastoje od spavaće soba, dnevnog boravka , TWC, balkon, TV. http://www.apartmanyeden.cz/en/apartmentseden/

Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje

Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency

Organizator putovanja: OTP 01/2010 At

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah