Pariz Francuska – Uskrs i 01. maj 2019

Pariz - Ajfelov toranj
Pariz - Ajfelov toranj pogled
Pariz - grad
Pariz - pogled na grad
Pariz
Pariz - Luvr

Pariz Francuska – Uskrs i 01. maj 2019

Pariz Francuska… glavni i najveci grad Francuske poznat kao Grad Svetlosti je jedna od najposecenijih svetskih destinacija. Kroz ovaj grad godisnje prodje oko 30 miliona turista.

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Pariz Francuska – Uskrs i 01. maj 2019

9 dana / 4 nocenja – putovanje autobusom
Pariz… glavni i najveci grad Francuske poznat kao Grad Svetlosti je jedna od najposecenijih svetskih destinacija. Kroz ovaj grad godisnje prodje oko 30 miliona turista. Pariz je ekonomsko , kulturno, obrazovno i politicko srediste Francuske drzave a i Evrope. On je jedan od najznacajnijih svetskih gradova i u njemu je srediste medjunarodnih organizacija UNESCO, OECD i drugih.

Pariz Francuska – Uskrs i 01. maj 2019

1. dan Beograd: Polazak iz Beograda sa turističkog terminala koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš, u 23:00 h. Vožnja preko Madjarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.
2. dan Beč-Bratislava: Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada : Hofburg, Parlament, Gradska kuća, Opera, Kertner strasse, Marijahilfe strasse (šoping ulica)… Fakultativna poseta Dunavskog tornja sa kojeg se pruža nezaboravna panorama Beča i Dunava. Slobodno vreme za šoping i šetnju gradom do polaska za Bratislavu ili fakultativni odlazak na obilazak palate Belvedere i dvorca Šenbrun. Dolazak u Bratislavu u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Mogućnost odlaska na cigansku večeru uz degustaciju slovačkih piva ili mogućnost odlaska u jednu od najboljih diskoteka u gradu. Noćenje.
3. dan Bratislava-Bec: Doručak. Nakon doručka obilazak bratislavske tvrđave, koja se uzdiže nad starim delom grada. Panoramsko razgledanje grada, brdo Slavin, Glavni Trg, Pozorište, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalković. U dogovoreno vreme polazak iz Bratislave za Pariz. Noćna vožnja sa kraćim pauzama.
4. dan. Pariz: Dolazak u Pariz oko podneva. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. U popodnevnim časovima organizovan obilazak grada: Monmartr – boemska četvrt i poseta prelepe crkve Sakr Ker (Sveto srce)…Slobodno vreme za šetnju.. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
5. dan Pariz: Doručak. Nakon doručka odlazak na panoramsko razgledanje grada u pratnji stručnog vodiča na srpskom jeziku: Opera, trg Vandom, Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Trokadero, Sajo, Ajfelova kula, Latinski kvart, Panteon, Notr Dam. Odlazak do jednog od najčuvenijih muzeja na svetu – Luvra. Slobodno poslepodne. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
6. dan Pariz -Versaj: Doručak. Nakon dorucka, mogućnost fakultativnog izleta u Versaj do čuvenog letnjeg dvorca Luja XIV. Povratak u Pariz, Fakultativno: Vožnja brodom po Seni. Nakon vožnje slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Noćenje.
7.dan Pariz- Diznilend: Doručak. Nakon doručka, fakultativni odlazak u Diznilend ili slobodan dan za individualni program: odmor, šetnja gradom, kupovinu . . U večernjim časovima polazak za Minhen. Noćna vožnja.
8.dan Minhen: – Dolazak u Minhen u prepodnevnim satima. Obilazak: Nacionalne opera i pozorište, galerija nove i stare Pinakoteke, glavni trg Marienplac sa starom i novom zgradom opštine i čuvenim Glokenšpilom (sat), pijaca Viktualienmarkt… .slobodno vreme. Polazak za Srbiju u večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.
9 dan Beograd: Dolazak u Beograd na turistički terminal u prepodnevnim satima.

Pariz Francuska – Uskrs i 01. maj 2019

 • prevoz turistickim autobusom sa audio, i video opremom i klimom
 • smeštaj u hotelima sa 2*/3* na bazi četiri noćenja (3 noćenja u Parizu (Hotel La Villette), (doručak –kontinetalni) i jedno noćenje u Bratislavi (doručak kontinetalni.)
 • obilaske prema programu
 • triškove organizacije i vodjstva puta
 • usluge stručnog vodiča tokom putovanja

Pariz Francuska – Uskrs i 01. maj 2019

 • fakultativne izlete i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike od (od 5 eur do 25 eur u zavisnosti od objekta koji se obilazi)
 • individualne troškove putnika
 • putno zdravstveno osiguranje
FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.
Cene fakultativnih izleta:
 • dunavski toranj 10 eur sa ulaznicom, dvorac Šenbrun 20 eur sa ulaznicom (Imperijal tour), večera u nacionalnom restoranu 15 eur
 • poludnevni izlet u Versaj sa ulaznicom 40 eur (deca 20 eur) min. za realizaciju 25 osoba
 • Diznilend 75 eura / deca 65 eur (transfer i ulaznica), Luvr 40 eur.(sa rezervacijom,lokalnim vodičem u muzeju i ulaznicom)
 • voznja brodom po Seni 15 eur.

 

Pariz Francuska – Uskrs i 01. maj 2019

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL CENA PUTOVANJA

SPECIJALNA CENA*

26.04.-04.05.2019

2*/3* 260 eur

225 eur

POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu 105 eur

Pariz Francuska – Uskrs i 01. maj 2019

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:
 •  Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
 •  prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
 •  platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

Pariz Francuska – Uskrs i 01. maj 2019

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
Smestaj u datim hotelima ili slicnim ( iste kategorije i iste ili slicne lokacije)
NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Francuske.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANŽMAN.
OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju ili predstavnika lokalnog inopartnera na destinaciji, na koju je agencija uputila potrošača, za slučaj da mu je potrebna određena pomoći ili ima odredjene primedbe, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajuči način, obavesti o potrebnoj pomoći, kao i o nedostacima smeštajnih jedinica i prevoza najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o ugovorenom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, kao i da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju, bez obzira da li reklamacija ima ili nema osnova. Mesto određeno za prijem reklamacija su prostorije: OMNIPROMET DOO – TA „OMNITURS“ Beograd, elektronskim putem na mail: info@omniturs.rs, odnosno pozivom na telefon: 011 33 48 851! Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, pisanim ili elektronskim putem, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka ugovorene usluge je: Kolaković Milanka.
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljene programe putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. Organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2019. od 25.01.2019. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 08.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ – Novi Sad.
Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency
Organizator putovanja: OTP 235/2010 OT
Posetite nasu facebook stranicu: https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/
Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah