Ohrid – Uskrs i 01. maj 2019

Ohrid - grad
Ohrid - jezero

Ohrid – Uskrs i 01. maj 2019

Ohrid i Ohridsko jezero su najposecenije turisticke destinacije susedne nam Makedonije. Ohrid je mesto koje je na UNESCO- voj listi svetske bastine po prirodnim, ali i po kulturno istorijskim spomenicima, a Ohridsko jezero je jedno od najvecih i najlepsih prirodnih jezera u Evropi.

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Ohrid – Uskrs i 01. maj 2019

5 dana / 3 nocenja – putovanja autobusom

Ohrid i Ohridsko jezero su najposecenije turisticke destinacije susedne nam Makedonije. Ohrid je mesto koje je na UNESCO- voj listi svetske bastine po prirodnim, ali i po kulturno istorijskim spomenicima, a Ohridsko jezero je jedno od najvecih i najlepsih prirodnih jezera u Evropi.

Ohrid – Uskrs i 01. maj 2019

1. DAN BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 22:00h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete poruku dan pred putovanje obavezno kontaktirajte agenciju). Noćna vožnja sa usputnim odmorima…
2. DAN OHRIDSKO JEZERO
Dolazak u Ohrid u prepodnevnim satima. Slobodno vreme za šetnju i odmor. Smeštaj u hotel ili privatne vile I kategorije u Ohridu. Popodne panoramski obilazak starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa lokalnim vodičem: crkva Svete Sofije, crkva Svetog Pantelejmona, Samuilova tvrđava… Slobodno vreme za individualno razgledanje. Noćenje.
3. DAN OHRID – SVETI NAUM – VEVČANI
Doručak. Slobodan dan u Ohridu ili fakultativno polazak na izlet za Sveti Naum sa obilaskom manastirskog kompleksa. U povratku obilazak Biljaninih izvora i osveženje uz riblju čorbu. Povratak u Ohrid. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada. Kasno popodne fakultativno polazak za Strugu i obilazak ovog poznatog turističkog i kulturno – istorijskog grada. Nastavak putovanja do Vevčana, prelepog mesta sa drevnom arhitekturom i čuvenim izvorima. Večera u nekom od tradicionalnih restorana. Povratak u Ohrid. Slobodno veče. Noćenje.
4. DAN OHRID – TIRANA
Doručak. Slobodan dan za šetnju Ohridskim jezerom ili oko 08h fakultativno polazak za Tiranu. Vožnja preko Elbasana do prestonice Albanije. Panoramski obilazak grada širokim bulevarima kroz rezidencijalni deo grada: Skenderbegov trg sa Nacionalnim Muzejem, Operom, zgradama vlade i ministarstava do studentskog i umetničkog dela grada. Zatim sledi šetnja centrom grada do kuće Enver Hodže, čuvenog ,,Bloka,, gde su sada najbolji restorani i komercijalni centri. Slobodno vreme u centru grada za obilazak, ručak ili posetu Muzeja. Povratak u Ohrid. Slobodno veče. Noćenje.
5. DAN OHRID – SKOPLJE – BEOGRAD
Doručak. Polazak za Skoplje. Razgledanje makedonske prestonice i kraće slobodno vreme u centru grada. Mogućnost da prošetate starom čaršijom i uživate u makedonskoj gastronomiji. Polazak za Beograd. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

Ohrid – Uskrs i 01. maj 2019

 • prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju
 • smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama u hotelu Čingo 3*; u privatnim vilama I kategorije (doručak kontinentalni u obližnjem restoranu) u 1/2 i 1/3 sobama
 • panoramsko razgledanje Ohrida i Skoplja u pratnji vodiča
 • usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
 • troškove ogranizacije putovanja

Ohrid – Uskrs i 01. maj 2019

 • putno zdravstveno osiguranje
 • individualne troškove – nepomenute usluge
 • fakultativne izlete
FAKULTATIVNI IZLETI: (minimum 30 pax za realizaciju):
 • IZLET ZA STRUGU I VEVČANE (sa uključenom večerom u nacionalnom restoranu) 15 evra,
 • SVETI NAUM SA ULAZNICOM I RIBLJA ČORBA NA BILJANINIM IZVORIMA 10 evra,
 • IZLET ZA TIRANU 20 evra
NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

Ohrid – Uskrs i 01. maj 2019

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL USLUGA CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA PONUDA                     ZA UPLATE DO 31.03.2019.

30.04 – 04.05.2019.

USKRS / 1. MAJ

VILA I KATEGORIJE 3 ND 99 evra 89 evra
 ČINGO 3* 3 ND 119 evra

109 evra

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI
CENA ARANŽMANA ZA DECU U HOTELU:
 • Hotel Čingo 3* Cena aranžmana za dete do 6 godina iznosi 50 evra,
 • dete od 6 do 12 godina iznosi 75 evra i koristi pomoćni ležaj,
 • dete ostvaruje ovu cenu u pratnji dve odrasle osobe.
 • Treća odrasla osoba plaća cenu iz tabele.
 • Doplata za 1/1 sobu (na upit) iznosi 40 evra za 3 noći.
 • umanjenje za sopstveni prevoz 20 evra
Transfer iz ZRENJANINA – doplata 2500 din / minimum 4 putnika
Transfer iz NOVOG SADA – doplata 2000 din / minimum 4 putnika
.

Ohrid – Uskrs i 01. maj 2019

 • dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put
 • platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD
 • na rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu
 • avans 30%, ostatak odloženo – do 3 mesečne rate kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS

 

Ohrid – Uskrs i 01. maj 2019

OPIS SMEŠTAJA:
Hotel ČINGO 3* se nalazi u centru Ohrida u blizini autobuske stanice i pijace. Poseduje restoran, loby sa recepcijom. Sobe su sa Tv-om, TWC. Doručak na bazi švedskog stola. hotelcingomk.seasonsnseasons.com/
Vila I KATEGORIJE se nalaze u širem centru Ohrida, na oko 200 – 800 m od centra i na oko 200 m od promenade pored jezera. Sve sobe su komforne i lepo uređene sa 2 – 3 ležaja. Svaka soba poseduje sopstveno kupatilo. Doručak u obližnjem restoranu – kontinentalni.
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM
AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU
AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA PUTOVANJA
POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA
POSEBNE NAPOMENE: (obavezno pročitati)
•Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
•Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.
•Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
•Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
•Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
•Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
•Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.
•Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
•Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade.
•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
•Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
•Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
•U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
•Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet…). Savetujemo da se i sami više informišete o istima putem interneta, na društvenim mrežama i specijalizovanim portalima koji pružaju tu vrstu pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com …
•Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
•Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
•Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
•Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.
Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency
Organizator putovanja: OTP 26/2010
Posetite nasu facebook stranicu: https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/
Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah