Izrael – Sveta zemlja – septembar 2018

Izrael – Sveta zemlja – septembar 2018

Jerusalim – Vitlejem – Galilejsko jezero Tiberijas – reka Jordan— Nazaret – Jerihon – Mrtvo more

PUTOVANJE U SVETU ZEMLJU – KRUŽNA TURA

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

7 dana – polazak u nedelju, 09.09.2018, povratak subota, 15.09.2018.

Jerusalim – Vitlejem – Galilejsko jezero Tiberijas – reka Jordan— Nazaret – Jerihon – Mrtvo more

Izrael je zemlja gde se prepliću svetovi, religije, prošlost i budućnost, prostor snažnih i dramatičnih prirodnih i etnografskih kontrasta, tradicionalnog i modernog, gde su se od davnina dešavala burna istorijska i duhovna previranja u večitoj težnji ljudi da različitosti i međusobno nerazumevanje pomire ili pobede. Videćemo Judejsku pustinju i doživeti jedinstveno fizičko iskustvo na planeti – plutanje u Mrtvom moru. Ovo putovanje greje srce i uzdiže um u večnoj nadi da je upravo tu, na prostoru duhovne metropole, mesto konačnog pomirenja I ishodište sveopšteg spokojstva.

 

DAN 1. subota 08.09., TRANSFER DO AERODROMA
Okupljanje na dogovorenom mestu. Transfer turističkim autobusom ili minibusom ka Sofiji, Beogradu ili Budimpešti (zavisno od kupljene aviokarte) u kasnim večernjim časovima. Vožnja uz pauze radi odmora i osveženja…

DAN 2. nedelja, 09.09./ TEL AVIV – JAFO- LIDA PALESTINSKA – VITLEJEM
Okupljanje na aerodormu 2 časa pre leta. Prijava za let, pasoška kontrola.Sletanje na aerodrom Ben Gurion, kraj Tel Aviva Odlazak do Lide Palestinske, današnjeg Loda, i manastira Sv.Đorđa. Potom kraća vožnja do drevne Jafe, na obali Mediterana, na koji se oslanja novi i moderni Tel Aviv. Panoramsko razgledanje sa kraćom pauzom za osveženje i šetnju Tel Avivom…. vožnja do Vitlejema (oko 65km). Smeštaj u hotel. Večera. Odmor. Noćenje.

DAN 3. ponedeljak, 10.09. / VITELEJEM- PASTIRSKO POLJE- MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE
Rani odlazak u Vitlejemsku pećinu nad kojom se izgradi Hram Roždestva Hristovog. Povratak u hotel na doručak. Nastavak programa odlaskom u obližnji pravoslavni manastir, podignut u Pastirskom polju gde anđeli najaviše rođenje Bogomaldenca. Kraća pauza za osveženje i šoping u obližnjim suvenirnicama. Nastavak programa odbilaskom dva najznačajna manastira Judejske pustinje – manastir Sv.Teodosija Velikog i Sv.Save Osvećenog gde je Sveti Sava dobio i doneo patericu, kao i ikonu Bogorodice Trojeručice. Povratak u hotel. Odmor. Večera. Noćenje.

DAN 4. utorak, 11.09. /JERUSALIM – MASLINSKA GORA – VIA DOLOROSA- HRAM VASKRSENJA
Doručak. Napuštanje hotela, i kraća vožnja preko Novog dela Jerusalima (oko 15km), do manastira Časnog Krsta. Nakon obilaska odlazak na Maslinsku Goru koja se uzdiže nad Svetim gradom, odakle se pruža neverovatan panoramski pogled na Jerusalim. Obilazak Mesta Vaznesenja Gospodnjeg, Pećine Oče Naš, potom spuštanje do Geenske doline sa starozavetnim grobljem, obilazak Getsimanijskog vrta, mesto Gospodnje molitve u ‚‚Crkvi svih nacija”, mesto Judinog izdajstva, Grob Presvete Bogorodice…..kraći predah za odmor i osveženje, potom nastavak obilaska Ulicom Bola znanom i kao Via Dolorosa, od manastira Protarion (na mestu gde je Gospod bio zatvoren kada ga je tadašnji jevrejski Sinedrion predao Pontiju Pilatu), do Hrama Vaskrsenja (Grob Gospodnji, Ploča Miropomazanja, Golgota)…. Slobodno vreme u centru za individualni obilazak svetinja i znamenitosti Svetog grada…u kasnim popodnevnim časovima smeštaj u hotel u Jerusalimu. Večera. Noćenje.

DAN 5. sreda, 12.09./ JERUSALIM – SION- OSTACI SOLOMONOVOG HRAMA – ZID PLAČA
Doručak. Nastavak obilaska Svetog grada sa vodičem, obilaskom Siona (Sobe Tajne Večere, Mesto usnuća Pr. Bogorodice, Groba sv. cara Davida), Zid Plača, ostaci Solomonovog hrama… slobodno vreme za individualna razgledanja i poklonjenje svetinjama Jerusalima. Mogućnost obilaska Novog dela Jerusalima sa vodičem. Povratak u hotel na večeru. Noćenje.

DAN 6. četvrtak, 13.09. /NAZARET- KANA GALILEJSKA- GORA BLAŽENSTAVA – GALILEJSKO JEZERO- JERIHON
Rani doručak, napuštanje hotela, ukrcavanje u autobus i polazak grupe za Galileju. Vožnja do Nazareta (oko 160km) i obilazak Hrama Blagovesti, potom obližnje Kane Galilejske u man. Sv.Đorđa gde je Gospod učinio svoje prvo čudo pretvorivši vodu u vino na svadbi svog potonjeg apostola Simona Zilota. Put vodi dalje do Gore Blaženstava gde je Gospod poučavao narod, a potom silazak do obala Galilejskog jezera gde je organizovano kraće krstarenje i ručak, riba SV. Petra, koja se tradicionalno sprema na Galilejskom jezeru. Vožnja ka drevnom Jerihonu dolinom reke Jordan. Dolazak u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 7. petak, 14.09/ GORA KUŠANJA – REKA JORDAN- MANASTIRI JUDEJSKE PUSTINJE – MRTVO MORE
Doručak. Kraća vožnja do mesta krštenja na reci Jordan. Pogružavanje vernika, potom odlazak do najstarijeg grada na svetu – drevnog Jerihona. Kratka pauza u restoran –oazi, odakle sledi odlazak na Goru kušanja, i poseta man.Sv. četrdesetice gde je Gospod postio 40 dana i noći pobedivši sva đavolova. Spuštanje grupe autobusom do najniže tačke na svetu, do Mrtvog mora. Vreme predviđeno za kraći odmor na ovom jedinstvenom mestu, na kome i neplivači mogu da plivaju. Povratak ka hotelu uz pauzu za obilazak i poklonjenje svetinjama manastira Sv.Gerasima Jordanskog. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

DAN 8. subota, 15.09/ JERUSALIM – TEL AVIV
Doručak. Transfer grupe do aerodroma. Pasoška kontrola i prijava za let. Let za Sofiju, Beograd ili Budimpeštu (u jutranjim časovima). Sletanje na predviđeni aerodrom. Preuzimanje prtljaga, ukrcaj u autobus i transfer ka Novom Sadu, Beogradu, Nišu i ostalim gradovima u Srbiji. Vožnja uz pauzu za osveženje i granične formalnosti. Dolazak u popodnevnim časovima na mesto polaska. Hadžijski rastanak. Kraj programa.

Aranžman obuhvata:

* smeštaj 6 noćenja u hotelima sa 3*** ili 4**** Vitlejemu (2 noći), Jerusalimu (2 noći), i Jerihonu (2 noći),
* ishranu u hotelima na bazi šest (6) polupansiona na bazi švedskog stola u hotelu,
* usluge stručnog vodiča za planirana razgledanja,
* krstarenje Galilejskim jezerom i ručak u restoranu u Galileji, na jezeru
* vožnja žičarom do Gore Kušanja
* usluge pratioca grupe tokom realizacije programa,
* prevoz autobusom ili miniuatobusom turističke klase, po programu,
* komplet turistička organizacija puta

 

Aranžman ne obuhvata:

* Avioprevoz (Proverava se u trenutku rezervacije )
* prtljag na letu (veličina, težina i broj komada prtljaga i težina zavisi od kompanije i cene),
* individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom,
* ulaznice, transfere, obavezne napojnica za hotelsko osoblje i vozače, u ukupnom iznosu= 127$
* obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
* Gramatu jerusalimske patrijašije (kupuje se u Jerusalimu, u patrijašiji i staje oko 7$)
Doplata za posebne usluge (1/1 soba, sobu sa pogledom na grad), moguća na upit.
Ovlašćeni inopartner organizatora je NN tours Nazaret.

 

Cena aranžmana489€
+ cena avio karte u trenutku rezervacije
Aranžman je plativ na više mesečnih rata

 

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intese na dan uplate:

  •  gotovinski,
  • platnim ili kreditnim karticama,
  • čekovima građana,
  • uplatom na žiro račun agencije (dinarski ili devizni) u zemlji ili iz inostranstva.
    Plaćanje iznosa u dolarima na ime ulaznica i napojnica se vrši po dolasku u Izrael, inopertneru tj. predstavniku inopartnera.

NAPOMENE:

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, primenjuju se Opšti uslovi putovanja organizatora.
Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Izrael, i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave .
Obaveza je putnika da proveri važnost pasoša– najmanje 6 meseci važnosti od planiranog datuma povratka,
Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje Austrije ili ulaz na teritoriju Izraela ili zemlje u tranzitu, i u tom slučaju će ovakav slučaj tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Izraelu.
praksa je u Izraelu ostaviti bakšiš – napojnicu nosaču kofera u hotelu, i slično (nošenje kofera ne ulazi u cenu bakšiša i napojnica od 127$)
Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.
OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:
U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0142/2018 od 25.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060052 od 25.01.2018. Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency

Organizator putovanja: OTP br.254 /2010

 

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah