Istanbul – Uskrs i 01. maj 2019

Istanbul - Istanbul
Istanbul - Plava Dzamija
Istanbul - Plava Dzamija
Istanbul - Centar
Istanbul - centar
Istanbul - most na Bosforu
Istanbul - Istanbul
Istanbul
Istanbul - Fun Travel Agency
Istanbul - pogled na Bosfor
Istanbul - grad
Istanbul - most
Istanbul - Fun Travel Agency
Istanbul - Fun Travel Agency

Istanbul – Uskrs i 01. maj 2019

Istanbul… Najvazniji grad Turske. Jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, delom u Evropi delom u Aziji. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj, kasnije kao Carigrad a danas Istanbul predstavlja najjace kulturno, ekonomsko i istorijsko srediste Turske drzave, vazan internacionalni saobracajni cvor, a i jako zanimljiv turisticki centar.

PROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Istanbul – Uskrs i 01. maj 2019

5 dana / 2 nocenja  putovanja autobusom
Istanbul… Najvazniji grad Turske. Jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, delom u Evropi delom u Aziji. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj, kasnije kao Carigrad a danas Istanbul predstavlja najjace kulturno, ekonomsko i istorijsko srediste Turske drzave, vazan internacionalni saobracajni cvor, a i jako zanimljiv turisticki centar.
Program putovanja:
1. dan, (25.04. 2019.) – Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 17.00h. Vožnja kroz Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.
2. dan,(26.04. 2019.) – Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za shopping u Kapali caršiji (Bazar sa 3000 radnji). Mogućnost večernjeg odlaska u autentični turski nargila bar. Noćenje.
3. dan, (27.04. 2019.) – Doručak. Nakon doručka polazak na fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu), Svete Sofije ( nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije a sada muzeja starog skoro 1500 godina), Topkapi palate ( velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana sa riznicom dragulja, dijamanata, zlata i ostalih poklona koje je sultan dobijao od svojih vazala i podanika) , Rimski Hipodrom (ogromnog platoa gde su se za vreme starog Rima održavale trke dvokolica). Odlazak na egipatski bazir i kupovina začina sa Istoka. Slobodno vreme. Mogućnost odlaska na tursko veče (nezaboravan show sa plesačicama, folklornim ansamblima, bacačima noževa i večerom sa dva pića). Noćenje.
4. dan, (28.04. 2019.)– Doručak. Nakon doručka, pakovanje stvari i polazak na fakultativni izlet: Krstarenje Bosforom (obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu) sa lokalnim vodičem na srpskom jeziku, obilazak Carigradske Patrijaršije i zidina, poseta Taksimu ( najveći trg u Istanbulu) i ulici Istiklal (shopping ulica) ili slobodno vreme. Pre polaska organizovana poseta tržnom centru Historia. Polazak u Beograd u večernjim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa usputnim zadržavanjima radi obavljanja carinskih formalnosti.
5. dan, (29.04. 2019.) – Dolazak u Beograd na turistički terminal u podnevnim casovima.

Istanbul – Uskrs i 01. maj 2019

 • prevoz turističkim autobusima sa audio, video i klima opremom
 • smeštaj na bazi dva noćenja sa doručkom u Istanbulu (doručak švedski sto) u hotelu 3* u 1/2, 1/3 sobama
 • panoramsko razgledanje Istanbula
 • organizacija i vođstvo puta

Istanbul – Uskrs i 01. maj 2019

 • ulaznice za posetu muzejima i ostale individualne troškove
 • fakultativni izleti
 • medjunarodno putno zdravstveno osiguranje
FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.
Cene fakultativnih izleta:
 • krstarenje Bosforom sa posetom carigradskoj Patrijaršiji 20 eur,
 • razgledanje grada sa lokalnim vodičem i ulaznicama po programu 45 eur,
 • Dolmabahče palata 30 eur,
 • Tursko veče 30 eur.

Istanbul – Uskrs i 01. maj 2019

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL CENA PUTOVANJA

SPECIJALNA CENA*

11.04. -15.04.2019

3* 99 eura

85 eur

18.04. -22.04.2019

3* 99 eura

85 eur

25.04. -29.04.2019

3* (USKRS) 105 eura

95 eura

09.05. -13.05.2019

3* 99 eura

85 eura

23.05. -27.05.2019

3* 99 eura

85 eura

POPUSTI I DOPLATE:
• doplata za jednokrevetnu sobu 40 eur

Istanbul – Uskrs i 01. maj 2019

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:
 • Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
 • prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
 • platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

Istanbul – Uskrs i 01. maj 2019

SMEŠTAJ:
Hotel METRO – www.otelmetro.com , 35570 Laleli- Istanbul
Hotel se nalazi u blizini Bazara, Istanbulskog Univerziteta, pozicioniran u centru starog dela Istanbula na 10-tak minuta hoda od Svete Sofije, Plave Džamije, Topkapi palate. Hotel ima restoran na poslednjem spratu sa prelepim pogledom na Bosfor, lobby bar i bar. Svaka soba ima satelitski TV, klimu, direktnu telefonsku liniju, frizider, radio, mini bar i kupatilo sa fenom za kosu.
Smestaj u datom hotelu ili slicnom ( iste kategorije i iste ili slicne lokacije).
Ostali hoteli u ponudi su : Hotel Grand Emin, Hotel Polanin, Hotel Maycan, Hotel Grand Hilarijum…
Svi hoteli iz ponude su u oblasti Laleli i Aksaray.
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju
programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske.
• za ulazak u R.Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R.Tursku
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
• ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANŽMAN.
OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju ili predstavnika lokalnog inopartnera na destinaciji, na koju je agencija uputila potrošača, za slučaj da mu je potrebna određena pomoći ili ima odredjene primedbe, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajuči način, obavesti o potrebnoj pomoći, kao i o nedostacima smeštajnih jedinica i prevoza najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o ugovorenom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, kao i da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju, bez obzira da li reklamacija ima ili nema osnova. Mesto određeno za prijem reklamacija su prostorije: OMNIPROMET DOO – TA „OMNITURS“ Beograd, elektronskim putem na mail: info@omniturs.rs, odnosno pozivom na telefon: 011 33 48 851! Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, pisanim ili elektronskim putem, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka ugovorene usluge je: Kolaković Milanka.
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljene programe putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. Organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2019. od 25.01.2019. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 08.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ – Novi Sad.
Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency
Organizator putovanja: OTP 235/2010
Posetite nasu facebook stranicu: https://m.facebook.com/funtravelagencypnbg/
Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah