Hotel Potamaki Beach 3*- Benitses

OPIS VILEARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE
Nalazi se u centru mesta Benitses , na oko 12 km od grada Krfa, na oko 50 m od mora od koje ga deli ulica. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i dvokrevetne Large sobe (dvokrevetna sobe sa jednim pomoćnim ležajem, u kojoj se mogu smestiti dvoje odraslih sa dvoje dece), opremljene TWC-om, TV-om, klima uređajem, fenom, telefonom, mini frižiderom, balkonom ili terasom. U sklopu hotela nalaze se restoran, bar, bazen, dečiji bazen, sef na recepciji (posebno se plaća). Usluga: noćenje sa doručkom – /doručak švedski sto – samoposluživanje/ ili polupansion/ doručak i večera švedski sto – samoposluživanje/.
 • PROGRAM PUTOVANJA: Za polaske ponedeljkom : 13.06, 04.07, 25.07, 15.08. i 05.09. – 11 dana boravka – 10 noćenja

  • 1.dan: Beograd – Krf. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla», dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje za Krf letom JU 5600 je oko 16.00h. Posluženje u avionu. Sletanje u Krf (po lokalnom vremenu) predvidjeno oko 18.10h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2.-10. dan: Krf – Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 11. dan : Krf – Beograd. Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u večernjim satima. Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom JU 5601 je oko 21.55h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 22.05h. Kraj programa.
 • PROGRAM PUTOVANJA: Za polaske četvrtkom: 23.06, 14.07, 04.08 i 25.08. – 12 dana boravka – 11 noćenja

  • 1.dan: Beograd – Krf Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla», dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje aviona za Krf letom JU 5600 oko 18.55h. Posluženje u avionu. Predvidjeno sletanje u Krf (po lokalnom vremenu) oko 21.05h. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje 2.-11. dan: Krf – Doručak. Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 12. dan : Krf – Beograd Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u popodnevnim satima. Predvidjeno poletanje (po lokalnom vremenu) za Beograd letom JU 5601 je oko 19.00h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd predvidjeno oko 19.10h. Kraj programa.

Avio prevoz – čarter let, avionom B737 na relaciji Beograd – Krf – Beograd, grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom u pratnji predstavnika organizatora ili predstavnika partnerske lokalne agencije, smeštaj u studijima, apartmanima, dvokrevetnim sobama, dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem ili family sobama, 10/11 noći na bazi odabrane usluge, usluge predstavnika agencije za vreme boravka na destinaciji i troškove organizacije putovanja

Sve avio takse su trenutno 38,28 € (15.3 € taksa aerodroma Nikola Tesla i oko 22 € taksa aerodroma u Krfu, RF 0.98 € naknada za unapredjenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije), koje plaćaju odrasli i deca OD 05 godina, a deca od 02 – 04.99 godina plaćaju 16,28 €; YQ taksu za gorivo trenutno 10 € na dan objavljivanja programa (Aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva. Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu ); (avio taxe i YQ ne plaćaju deca od 0 do 02 godine) – koje se plaćaju u agenciji uz aranžman, najkasnije 10 dana pred put (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti – taxe su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama), međunarodno putno osiguranje, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom, individualne troškove, ekstra hotelske troškove.

10 ili 11 NOĆI PAKET ARANŽMAN : AVION ( DIREKTAN ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ
Cena paket aranžmana izražena u € po osobi

potamaki_beach_cena

klikni na sliku za uvecanje

 • USLOVI PLAĆANJA:
  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.
 • NAČIN PLAĆANJA:
  (Osim za hotele koji su navedeni u dodatku NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, na koje se odnose isključivo uslovi iz tog dodatka) Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice KOMERCIJALNE BANKE – isključivo u agenciji, ili 100 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 8 jednakih mesečnih rata – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije) bez kamate, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.
 • VAŽNA NAPOMENA:

  • *Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata. *U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 14.00 časova i napuštaju se do 12.00 časova poslednjeg dana boravka. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 12.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela. Jedan hotelski dan/noć kao i usluge u istom, svuda u svetu računaju se od 14.00h datuma početka putovanja do 12.00h sledećeg dana aranžmana, bez obzira kada (a u zavisnosti od ugovorene satnice leta i eventualnih zakašnjenja, na koje agencija ne može uticati) gost uđe u hotel. *Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. *Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.* Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put. *Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja. *Izvršilac usluga i pomoći turistima na mestu odredišta je inopartner TREND TOURISTIC SERVICES, 97 Kantanou Str., PO.Box 2086 Neo Stadio, 71303 Heraklion, Crete, Greece. *Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne. *Vreme rada klima uređaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. *Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. *Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u grčkoj su sklopivog tipa drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. *U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola – samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu. *U većini objekata se koristi sistem solarnih ploča za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Po pravilu, voda iz vodovoda nije predviđena za piće, ali se ista, bez obzira na mogući sastav, miris, ukus ili eventualni salinitet smatra hemijski i bakteriološki ispravan za sve druge potrebe. *U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika. *Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je orgnizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane. *Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne I opis usluga u katalozima – publikcijama ili na web sajtovima neposrednih pružaoca usluga, kao npr. hotela i dr. Koji nisu obuhvaćeni datim programom. *Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački 11 Opštih uslova putovanja agencije. U slučaju promene broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija postojećeg ugovora i shodno tome i cene aranžmana po trenutno važećem cenovniku. *Kod transfera aerodrom-hotel- aerodrom,autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta. *Dozvoljena težina prtljaga 20kg po osobi (INF 10 kg i sklopiva kolica), a ručnog prtljaga 5 kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja).
 • Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

  • OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (grupna polisa) u agenciji u iznosu od 1.200 din sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovića 134, Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja.
 • POPUSTI I DOPLATE:

  • Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu prilikom transfera i plaćaju 25€, osim u hotelima Popi Star 2*, Ariti Grand 4*, Angelina aparthotel, Koursaros, Olga apart hotel 3*. Prvo dete od 2– 4.99/11.99/12.99 godina (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim hotelima koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana. Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu iznosi 50 %-90% (u zavisnosti od hotela) od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit. Treća osoba se može smestiti u dvokrevetnu sobu sa pomoćnim ležejem u svim hotelima u kojima je za istu naznačena cena. Svi tipovi soba gde je cenovnikom predviđen smeštaj za 2 odrasle osobe i 2 dece uzrasta definisanog u tabeli rade se isključivo na upit. FIRST i LAST MINUTE ponude – Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni.
 • UPOZORENJE:

  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je istu nadoknaditi lično na licu mesta.
 • Ne postoji mogućnost spajanja smena po ovom programu.

  • U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.
 • U slučaju nedovoljnog broja putnika , po predviđenom minimumu, na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže.

  • VAŽNA NAPOMENA: Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Grčku moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana ulaska na teritoriju Grčke. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
 • O tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!

  • OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.
 • Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja.

  • Aranžman je rađen na bazi minimum 160 putnika po avionu, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.

Ovlasceni subagent : Fun Travel Agency, Paracin

Organizator putovanja: Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS