Hotel/App Asteras – Hanioti 2018

Hotel/App Asteras – Hanioti 2018

Hotel/App Asteras – Hanioti 2018 se nalazi u mirnom delu Haniotija, na 150 metara udaljenosti od plaže. Spada u red najlepših objekata u Haniotiju, sa prostranim, lepo uređenim dvorištem, u kome se nalazi roštilj. Vila poseduje recepciju, prostoriju za odlaganje prtljaga poslednjeg dana boravka i lobby bar.

OPIS VILEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Raspolaže dvokrevetnim i trokrevetnim studijima u spuštenom prizemlju i na prvom spratu. Sve smeštajne jedinice poseduju opremljenu kuhinju, kupatilo sa fenom za sušenje kose, terasu, sef (uz doplatu), TV i klima uređaj, čije je korišćenje uključeno u cenu najma apartmana. Trokrevetni studiji u spuštenom prizemlju imaju 3 kreveta standardnih dimenzija, dok trokrevetni studiji na spratu pored dva singl kreveta poseduju treći krevet na izvlačenje, nešto manjih dimenzija. Promena posteljine i peškira vrši se na 5 dana.

Hotel/App Asteras – Hanioti 2018

Sastanak putnika koji putuju autobuskim prevozom na mestu polaska je dan ranije u
odnosu na datum početka smene iz tabele. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
1. dan – 10. dan: Polihrono/Hanioti/Pefkohori – dolazak, smeštaj, boravak na bazi
izabrane usluge, noćenje.
11. dan: Pefkohori/Hanioti/Polihrono – napuštanje objekta u 9h, polazak autobusa u
popodnevnim, večernjim časovima.
Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
12. dan: Dolazak na mesto polaska

Hotel/App Asteras – Hanioti 2018

– Vanlinijski prevoz autobusom sa polaskom iz Niša (audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom
putovanja) na izabranoj relaciji u smenama VANSEZONE (označene zvezdicom). Uvećanje za polaske iz drugih mesta (severno od Niša) u VANSEZONI navedeno je u tabeli autobuskog prevoza.
U smenama SEZONE cena autobuskog prevoza nije uključena u cenu aranžmana. Cene autobuskog prevoza po osobi u SEZONI nalaze se u tabeli autobuskog prevoza. – Smeštaj u izabranom
objektu (po programu) – Organizacija i vođstvo puta

Hotel/App Asteras – Hanioti 2018

: boravišna taksa 0,5eur dnevno po smeštajnoj jedinici -plaća se u agenciji, prevoz autobusima turisticke klase (TV, klima, DVD…) po cenovniku iz tabele u
smenama SEZONE (bez zvezdice), međunarodno zdravstveno putno osiguranje putnika (Polisa zdravstvenog putnog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemalja krajnje destinacije i
zemalja u tranzitu), osiguranje od otkaza aranžmana i osiguranje prtljaga, održavanje higijene smeštajnih jedinica tokom boravka kao i sredstva za higijenu, hrana, dodatne usluge (izbor sprata ili
sedišta u autobusu) kao i programom nenavedene usluge, individualni i ostali troškovi putnika.

Hotel/App Asteras – Hanioti 2018

hanioti vila asteras

prevoz halkidiki

Hotel/App Asteras – Hanioti 2018

Sve cene u tabelama date su u eurima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate. Cena aranžmana garantovana je samo za
uplaćeni deo ukupne sume, ostatak je podložan promeni u slučaju oscilacije kursa. Prilikom rezervacije aranžmana prvo se izmiruje dinarski deo, dok ostatak za isplatu može biti jedino suma u
eurima.
– FIRST MINUTE ponude se ne mogu plaćati čekovima građana.
– 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 20 dana pre datuma polaska na put. Ukoliko stranke ne izvrše uplatu preostalog iznosa do pune cene aranžmana u predviđenom roku, smatra se da
su odustali od korišćenja aranžmana i da je rezervacija otkazana. Prilikom rezervacije aranžmana prvo se izmiruje dinarski deo, dok ostatak za isplatu može biti jedino suma u eurima.
– Čekovima gradjana: 30% akontacija, ostatak u ratama do 15.12.2018. uz uvećanje od 2% po mesecu na ukupan iznos ostatka duga za rate koje počinju posle polaska na put (naknada za obradu
čekova). Čekovi se deponuju najkasnije 20 dana pred polazak na put. Prilikom rezervacije aranžmana prvo se izmiruje dinarski deo, dok ostatak za isplatu može biti jedino suma u eurima.
– Administrativna zabrana: 30% akontacija, ostatak do 15.12.2018. uz uvećanje od 2% po mesecu na ukupan iznos ostatka duga za rate koje počinju posle polaska na put (naknada za obradu
administrativne zabrane). Administrativna zabrana mora biti overena i predata najkasnije 20 dana pre poslaska na put. Prilikom rezervacije aranžmana prvo se izmiruje dinarski deo, dok ostatak za
isplatu može biti jedino suma u eurima.
Organizator zadržava pravo da vrši selekciju pravnih lica čija Rešenja o administrativnoj zabrani prihvata.
– Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu poslovne banke na dan uplate (Banca Intesa) po Zakonu o trgovini (Sl.
Glasnik RS, br 53/2010 i 10/2013 Član 41 stav 12)
– U slučaju poremaćaja na tržištu roba i usluga, ili monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo na korekciju cena na neplaćeni deo aranžmana.
Za uplaćeni deo aranžmana cena ostaje nepromenjena.

Hotel/App Asteras – Hanioti 2018

– U studije ili apartmane se ulazi prvog dana boravka od 16:00h, a studiji i apartmani se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h. Putnici ulaze u očišćenu (prebrisanu) i spremljenu smeštajnu
jedinicu, ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste, a da je prilikom napuštanja ostave u stanju u kome su je primili (operu posu
đe, izbace smeće, obrišu frižider i
stave na hla
đenje na nulu, ključ ostave u bravi sa spoljne strane vrata). Metle, džogeri, kofe se nalaze u smeštajnoj jedinici ili u smeštajnom objektu i zajednički su za smeštajne jedinice i korišćeni
od strane drugih putnika. Ukoliko higijena nije zadovoljavajuća po dolasku, potrebno je kontaktirati predstavnika agencije kako bi se izvršilo ponovno čišćenje. Ukoliko primedba na higijenu bude
dostavljena Organizatoru nakon povratka u Srbiju, bez kontaktiranja sa predstavnikom agencije, Organizator reklamacije tog tipa neće uzeti u razmatranje. U svim apartmanima i studijima postoji
osnovni kuhinjski pribor (rasparen i korišćen od strane drugih gostiju) i oprema za odre
đeni broj kreveta, ali ne i peškiri, toalet papir i sredstva za higijenu. Putnik će biti smešten u bilo koju službeno
registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, kategoriju, lokaciju i položaj smeštajnog objekta ili jedinice, spratnost, blizinu buke,
parkinga i druge karakteristike. Ukoliko putnik ima zdravstvenih problema (astma, bronhitis, invaliditet…) i zbog njih želi posebne usluge smeštaja i prevoza dužan ih je ugovoriti ugovorom, a ukoliko
ugovorene usluge čine izuzetak od pravila poslovanja Organizatora, dužan je dostaviti Organizatoru zdravstvenu dokumentaciju (otpusnu listu iz bolnice, dokaz o stepenu invaliditeta..) kako bi
Organizator procenio da li je u mogućnosti da kvalitetno izvrši uslugu. Poslednjeg dana boravka, do polaska autobusa putnici sami vode računa o prtljagu i stvarima. Organizator nije dužan da
obezbedi prostoriju za smeštanje prtljaga i čuvanje istog. Provo
đenje vremena do polaska autobusa je isključivo u nadležnosti putnika.
– Pribor u kuhinjama nekada nije kompletan i desavaju se oštećenja opreme, pogotovo u odmaklim smenama u sezoni. Ukoliko se uoče nedostaci, putnici su dužni da se obrate predstavniku
agencije na prvom redovnom dežurstvu radi evidentiranja i uklanjanja istog. Osnovni kihinjski priboru kuhinjama je: plitki i duboki tanjiri, escajg, šoljice, čaše, serpa i manja džezva za kafu. Tiganj
postoji u kuhinjama nekih vila, dok vlasnici nekih vila zabranjuju upotrebu tiganja zbog nezgoda koje su se doga
đale u prethodnim godinama.
– Ukoliko se putnici ne budu pridržavali pravila korišćenja AC ure
đaja, propisanih kućnim redom u apartmanima, vlasnik ima pravo uskratiti uslugu korišćenja klima ure
đaja i smeštaja bez prava na
naknadu ili umanjenje cene aranžmana. AC ure
đaj radi isključivo kada se ključ sa priveskom postavi u džep za aktiviranje struje u apartmanu i zatvore vrata od terase i prozori. Zabranjeno je
ostavljati klime ure
đaj uključen ukoliko putnici nisu u apartmanu. Spoljna jedinica klima ure
đaja se može nalaziti na spoljašnjem zidu objekta ili na terasi. Svetlo na terasi se obavezno gasi tokom
dana i u toku noći kada putnici ne borave na terasi. Ukoliko se putnici ne budu pridržavali pravila, vlasnik ima pravo da po svojoj proceni reaguje na kršenje pravila propisanih kućnim redom i ovim
programom putovanja.
– Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima, sapunima i toalet papirom kao ni hemijskim sredstvima za održavanje higijene apartmana i lične higijene. Promena posteljine se vrši jedanput u toku
boravka tako što se putnicima preda čista posteljina, a oni sami izvrše promenu dok prljavu posteljinu ostave ispred vrata ili predaju vlasniku objekta.
– Prilikom preuzimanja ključeva od apartmana, putnici deponuju po 1 pasoš. Eventualno nastalu štetu tokom boravka u apartmanu, korisnik apartmana plaća na licu mesta, vlasniku apartmana.
– Fotografije u katalogu i sajtu su ilustracije enterijera, izabrane nasumično i ne znače jednoobrazni izgled svake sobe, kuhinje i kupatila. Organizator nije u mogućnosti da u opisima objekata
detaljno navede sve karakteristike i fotografije svih smeštajnih jedinica.
– Cena smeštaja uključuje troškove električne energije prilikom normalne upotrebe, tople i hladne vode, korišćenje opreme, inventara, komunalnu taksu i porez. Sastavni deo inventara je posteljina
(promena – dostava čiste jednom u toku smene) ali ne i peškiri, sapuni, toalet papir, sredstva za održavanje čistoće ili pranje posu
đa. Sredstva za održavanje čistoće (metle, džogeri, krpe…) se
nalaze ili na svakom spratu ili stoje na jednom mestu u vili i koriste ga turisti iz svih apartmana.
– Pojedini standardi izgradnje i opremanja smeštajnog objekta nisu isti kao u Srbiji, na šta Organizator nije mogao imati uticaja. Površina nekih studija i app uslovljava korišćenje terasa u funkciji
trpezarije. Studiji su uglavnom prostorije bez prozora, gde su balkonska vrata jedini izvor prirodne svetlosti.

Ovlasceni agent prodaje: FUN TRAVEL AGENCY DOO

H  OTP 387/2010

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah