Hilandar putovanje

Hilandar putovanje

CARSKA LAVRA HILANDARA

3 dana – polazak u utorak 03.05.2022, povratak u četvrtak 05.05.2022.

Program Putovanja

Hilandar putovanje

DAN 1./  polazak iz Novog Sada, Beograda, Čačka, Kruševca, Niša…

Transfer iz Beograda u 18.30h, vožnja do Niša, ukrcaj putnika ina parkingu T.C. Tempo u 22h, nastavak putovanja ka Grčkoj uz pauze…

DAN 2. / …URANOPOLIS – HILANDAR

..dolazak u jutarnjim satimo, u Uranopolis. Preuzimanje dozvola za ulazak na Svetu Goru i brodskih karata. Predah do ukrcavanja na brod. U 9.45, polazak broda iz Uranopolisa. Iskrcavanje u Jovanici i nastavak putovanja ka manastiru Hilandaru. Smeštaj u konake manastira, kratka pauza za osveženje i okrepljenje u manatirskoj gostoprimnici. Posle kraćeg odmora obilazak manastirskog kompleksa, Sabornog hrama i svetinja: bunar Svetog Save, loza Svetog Simeona, kosturnica i Grobljanska crkva, knjižara manastira u kojoj se mogu kupiti Hilandarska izdanja knjiga, tamjan, ikone, sveće, vino i drugo. Prisustvo na večernjoj službi u okviru koje se iznose i celivaju svete mošti. Poklonjenje i celivanje čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice. Večera u trpezariji Sv. kralja Milutina. Noćenje

DAN 3. /HILANDAR – SOLUN – N– BEOGRAD

U ranim jutarnjim satima bogosluženje sa bratstvom manastira Hilandara, a posle Liturgije zajednički ručak u trpezariji Sv. kralja Milutina. Pauza za odmor, okrepljenje, obilazak…..Oko podneva transfer do pristaništa, ukrcavanje na brod i plovidba do Uranopolisa. Poseta metohu manastira Hilandara, Kakovu. Odlazak u Solun. obilazak Hrama Sv.vmč.Dimitrija i poklonjenje njegovim moštima. Slobodno vreme.  Polazak ka Srbiji u večernjim satima, vožnja preko graničnog prelaza Evzoni, Severne Makedonije, uz pauze po potrebi i graničnih formalnosti. Dolazak u Niš posle ponoći, dodatni transfer do Beograda,Novog Sada, Kruševca, Čačka…Kraj programa

Ponudu putovanja možete pogledati na sl.linku

Cenovnik

139 EUR

Aranžman obuhvata

Hilandar putovanje

 • prevoz miniavanom/ miniautobusom turističke klase sa polaskom iz Niša, (8-15 mesta),
 • obezbeđen besplatan smeštaj jedno noćenje u manastirskom konaku na Hilandaru sa obrocima,
 • troškove rezervacija termina, priloge za manastir, i turistička organizacija puta,
 • usluge stručnog vodiča U Hilandaru za planirana razgledanja i pratioca grupe,
Aranžman ne obuhvata

Hilandar putovanje

 • obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
 • brodske karte za Hilandar, iznos 15€, (podložna promeni),
 • obroci van manastira Hilandara,
 • dozvole za ulazak na  Hilandar u iznosu od 25€ (plaća se direktno prilikom preuzimanja vize u Uranopolisu),
 • dodatni transfer iz Beograda, Čačka i drugih gradova do Niša (uz doplatu 15-25€, zavisno od broja putnika).
Uslovi plaćanja

Hilandar putovanje

Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.

Rezervacija-  79€

do 29.aprila- 60€

Aranžman moguće platiti odloženo, tako što se za iznos II uplate (60€) deponuje garancija plaćanja, na 3 naredne mesečne rate.

Za odloženo plaćanje, neophodno je izjasniti se prilikom sklapanja ugovora o putovanju, a čekove, adm.zabranu .

U protivnom, agencija organizator će smatrati da je izabran način plaćanja do polaska.

Napomene

Napomene u vezi smeštaja Hilandar putovanje:

 • Smeštaj na Hilandaru je u konaku manastira, u višekrevetnim sobama, sa zajedničkim toaletom,
 • Organizator putovanja ne utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od nadležnih u manastiru
 • Obroci su organizovani u manastiru, večera prvog dana boravka, ručak drugog dana boravka,
 • Svi gosti su dužni da se pridržavaju pravila i kućnog reda, posebno aktuelnih mera zbog suzbijanja širenja pandemije

Opšte napomene:

Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

Za ulazak u R.Grčku, kao i tranzit preko S.Makedonije, neophodno je ispuniti uslove, koje diktira vlada Grčke i krizni štab Grčke.

Samo muškarcima je dozvoljen ulazak na Svetu Goru gde se nalazi manastir Hilandar. Osobe ženskog pola, mogu putovati bez ulaska

uz mogućnost organizovanog krstarenja oko manastira, uz doplatu.

Obaveza je putnika da se blagovremeno informiše oko aktuelnosti i procedura putovanja. Zvanični podaci dostupni na https://www.mfa.gov.rs/

 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratiocimaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost.  Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
 • Cena sa polaskomiz ostalih gradova severnije od Niša, zavisi od broja putnika, organizator će ponuditi klijentu cenu uslužnog transfera po prijavi,
 • Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnostina koje nije mogao da utiče  (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
 • Potpisnik  ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Putnici koji poseduju inostrani pasošdužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak, trantit i boravak u R.Grčkoj i Severnoj Makedoniji, i  da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne isprave i dokumenta za nesmetan put,
 • Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju S. Makedonije i Grčke, i u tom slučaju će ovakav slučaj  tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
 • Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji  ili na sajtu M.I.P Srbije o uslovima ulaska i boravka u Grčkoj
 • Program rađen na bazi minimum 8 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog  broja  prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta.
 • Obavezno blagovremeno proveriti u agenciji regulative vezane za dozvoljeni prtljag (dimenzija, težina, sadržaj),
 • preporučujemo da putnik izvrši uplatu putnog osiguranja, prtljaga, kao i osiguranja u slučaju otkaza.

GARANCIJA PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000€ eura i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj: A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0113/2021 od 19.11.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija broj 700761-020681/VV od 23.11.2021. kod “PROCREDIT BANK AD, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)”. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE).

Hilandar putovanje

OVLAŠĆEN AGENT PRODAJE: FUN TRAVEL AGENCY

POŠALJITE UPIT

  Ime i prezime
  Email
  Telefon
  Datum polaska
  Datum povratka
  Broj odraslih
  Broj dece
  Starost dece
  Napomena

  Call Now ButtonPozovite odmah