Grcka – jesen 2018

Grcka – jesen 2018

Od mita do stvarnosti…..

Atina – Epidaurus – Mikena – Olimpija – Delfi

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Putovanje avionom – 7 dana/ 6 nocenja  Polazak: 26.10.2018.

Grčka je domovina bogova, filozofije, demokratije i pravoslavlja, mesto susreta Egejskog i Jonskog mora, praiskonska zvezda vodilja u oblasti arhitekture, nauke, matematike i literature. Nasledje starogrčke kulture i klasične antike razlog je što oduševljenje za ovu zemlju decenijama ne jenjava i što je boravak u njoj praznik za oči i dušu… Ipak, poseta Grčkoj nije samo putovanje u prošlost već je i susret sa prirodnim lepotama uokvirenim impresivnim planinskim predelima, divljim obalama i čarobnim plažama, vrhunskoj gastronomiji i prepoznatljivoj muzici uz druženje s gostoprimljivim stanovništvom naglašenog ponosa. Srce Grčke je Atina, jedan od najstarijih i najlepših gradova sveta, megapolis sa preko četiri miliona stanovnika, priznata kolevka zapadne civilizacije.

Program putovanja:
1. dan BEOGRAD – ATINA Sastanak putnika na beogradskom aerodromu Nikola Tesla u 11.15 h. Poletanje aviona za Atinu u 13.15 h (Let JU 512). Obrok u avionu. Sletanje na atinski aerodrom u 15.45 h. Transfer do hotela. Smeštaj i noćenje.

2. dan ATINA Posle doručka polazak na razgledanje Atine, prestonice Grčke, metropole stare preko 3000 godina koja asocira na mesto gde je rodjena demokratija i koja je podarilo čovečanstvu neprocenjiv izvor ideja, teorija, znanja i filozofskih misli. Panoramsko razgledanja grada: trgova Ominija i Sintagma, zgrade Parlamenta iz 1842. godine, nacionalnog parka sa egzotičnim rastinjem, Numizmatičkog muzeja u kući Hajnriha Šlimana,
ostataka Hadrijanove kapije i Zevsovog hrama iz rimskog perioda i antičkog stadiona Kalimarmaro rekonstruisanog za potrebe Olimpijskih igara 1896. godine. Obilazak Akropolja, kultnog mesta antičke Atine sa savršenim ostvarenjima najpoznatijih vajara: raskošnog Partenona posvećenog boginji Atini, Erehtejona, tanane gradjevine jonskog stila na mestu nekadašnjeg dvora kralja Erehteja I i malog hrama Nike „sasečenih krila“. Povratak u hotel. Slobodno posle podne. Noćenje.
3. dan ATINA – EPIDAURUS – MIKENA – OLIMPIJA Doručak. Odlazak do Epidaurusa, gradića na Peloponezu sa čuvenim pozorištem čije je gledalište usečeno u brdo i gde svi posetioci, od prvog do 53-eg reda, imaju istu čujnost. Njegova akustika ni posle 24 veka nije otkrivena. Sagradio ga je Poliklet Mladji u 4. veku p.n.e. a akustika se najčešće povezuje sa neobičnim strujanjem vazduha.Danas, tokom letnjeg festivala, u njemu nastupaju samo velikani muzike i pozorišne scene iz celog sveta. Nastavak vožnje prema Mikeni, najstarijem gradu na tlu Evrope čiju arhitekturu poznajemo po kiklopskim zidovima, po kompleksu palata i po okruglim, kupolastim i četvrtastim grobovima. Obilazak: „ mikenskog grada“, „kruga grobnica“, „Lavlje kapije“i „Atrejeve riznice“. Nastavak putovanja do drevne Olimpije. Po dolasku, smeštaj u hotelu i noćenje.
4. dan OLIMPIJA – DELFI Doručak. Olimpija je grad na severozapadu Peloponeza u kom su 776 godine p.n.e. organizovane, u čast boga Zevsa, prve Olimpijske igre. Tamo su održavane sve do 393 godine, kada ih je rimski car Teodosije I ukinuo kao „paganske običaje“. U Olimpiji su i sada vidljivi ostaci stadiona kao i kultnih hramova sagradjenih u čast boga Zevsa i njegove žene Here. Najviše divljenja je ipak izazivao Zevsov kip od zlata i slonovače koji je oko 435 godine p.n.e. izgradio atinski vajar Fidija. Razgledanje arheološkog prostora i muzeja sa remekdelima antičke skulpture. Vožnja teritorijama Ahaje i Fokide, prelaz mosta Rio – Antirio i uspon uz planinu Parnas do legendarnih Delfa. Nakon dolaska, smeštaj i noćenje.
5. dan DELFI – ATINA Doručak. Delfi su fokidski grad u kom je nikao kult boga Apolona. Njegova sveštenica Pitija sedela je na tronošcu u unutrašnjem delu Apolonovog hrama. Jednom mesečno padala bi u trans i u prisustvu sveštenika saopštavala nerazumljive božanske poruke koje su potom sveštenici pretvarali u dvosmislene stihove.Oni zadovoljni odgovorima, vraćali su se u Delfe i za uzvrat, ostavljali darove, većinom spomenike posvećene pobednicima koji su stajali ili u riznicama ili pod otvorenim nebom na Svetom putu. Neki od tik sačuvanih darova, izloženi su u delfskom muzeju. Razgledanje arheološkog prostora i muzeja. Nastavak puta
autobusom prema Solunu. Dolazak u večernjim satima. Smeštaj u hotelu i noćenje.
6. dan ATINA Doručak. Slobodan dan za šetnje i individualna razgledanja. Noćenje.
7. dan ATINA – BEOGRAD Doručak. Slobodno pre podne za šetnju ili individualno razgledanje. Transfer na aerodrom u 13.00 h. Poletanje aviona za Beograd u 15.35 (Let JU 513). Obrok u avionu. Sletanje na beogradski aerodrom Nikola Tesla u 16.15 časova.

U cenu putovanja je uračunato:

 • Prevoz avionom na relaciji: Beograd – Atina – Beograd
 • Transferi i sve vožnje autobusom po turi
 • Sve neophodne ulaznice za objekte koji se posećuju
 • Smeštaj u hotelima sa 3* na bazi B/B (noćenje/doručak)u dvokrevetnim sobama
 • Razgledanja prema programu
 • Usluge lokalnog vodiča
 • Usluge vodiča agencije
 • Troškovi organizacije i realizacije putovanja

U cenu putovanja nije uračunato:

 • Aerodromska taksa u Beogradu i inostranstvu € 108 (u trenutku objavljivanja programa). Cena je podložna promeni
 • Doplata za jednokrevetnu sobu
 • Napojnica za vozača € 5 po osobi
 • Medjunarodno zdravstveno osiguranje
 • Individualni troškovi
 • Usluge koje nisu naznačene u programu

CENA ARANŽMANA: € 699 € 649 FIRST MINUTE
Doplata za jednokrevetnu sobu: € 120

Aerodromska taksa: € 108

ZA OVO PUTOVANJE JE POTREBNO MINIMUM 20 OSOBA!

U CENU ARANŽMANA SU UKLJUČENE SVE POTREBNE ULAZNICE KAO I VODIČ NA SRPSKOM JEZIKU KOJI IZLAŽE UNUTAR ARHEOLOŠKIH PROSTORA I MUZEJA

Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan uplate. Plaćanje se može vršiti:

 • u gotovini,
 • platnim karticama (Dina, Master Card, Visa, Visa Electron, Maestro i American express),
 • čekovima građana,
 • kreditima poslovnih banaka
 • avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture.
 • U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula).
 • Rezervacija se potvrđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje.

GARANTOVANE CENE Prilikom prijave putnik može uplatiti celokupan iznos putovanja, čime se garantuje cena, bez obzira na datum polaska.

SMEŠTAJ –mogući hoteli:

Atina B.W. MUSEUM 3*

Olimpija NEDA 3*

Delfi INIOHOS 3*

TAČNA IMENA HOTELA ĆE BITI POZNATA 7 DANA PRE POLASKA NA PUT

Važne napomene za putovanje:
● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je 15 dana pre polaska na put ili do popune mesta.
● Potrebno je najmanje 30 putnika za realizaciju putovanja.
● Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim sobama – uz blagovremeni upit i doplatu.
● Uobičajeno je da se u hotele ulazi oko 14.00 sati, a napuštaju poslednjeg dana boravka oko 09.00 sati
● Hoteli su kategorisani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze.
● Organizator putovanja zadržava pravo da promeni hotel za drugi, iste ili više kategorije na sličnoj lokaciji
● Za putnike koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše,nije potrebna viza za Grčku. Putnici koji poseduju inostrani pasoš treba sami da se informišu kod nadležnih ambasada (konzulata) o graničnim, viznim i svim ostalim propisima koji važe za zemlje u koje se putuje i obezbede odgovarajuće isprave.
● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.

Opšte napomene:
● U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture , osim kada je to predviđeno programom putovanja.
● Organizator zadržava pravo izmene redosleda realizacije programa u zavisnosti od drugih objektivnih okolnosti (vremenskih prilika, ograničenja vezana za otvaranje i zatvaranje određenih objekata…).
● Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja putnika i slično izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili da otkaže putovanje.
● U slučaju nedovoljnog broja putnika agencija će biti primorana da otkaže putovanje i to najkasnije 5 dana pre polaska na put.
● Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće ulazak putnika na teritoriju EU ili zemlje u tranzitu zbog učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih i carinskih propisa
● Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima, prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak tokom putovanja iz bilo kog razloga.
● Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije i standardima Udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA ). Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja smatra da je putnik upoznat sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency

Organizator putovanja:  Licenca OTP broj 18 od 04.04.2012. godine oly

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah