Umbrija – jesen 2018

Umbrija – jesen 2018

Asizi – Peruđa – Orvieto – Kortona– Areco– Gubio

6 dana – 3 nocenja, autobusom

Kazu svi putevi vode u Rim, ali jedan od njih prolazi kroz Umbriju. Umbrija je regija koja se nalazi u centralnoj Italiji. Poznata je po cudesnoj lepoti prirodnih predela. Glavni grad ove regije je Peruđa, a od poznatih atrakcija najčuvenija je dolina rekeTibar i jezera Trasimeno. Najčuvenije manje mesto Umbrije je Assisi, poznato po Svetom Franji Asiškom, zatim Gubio, Postinjano… Oker gradovi sa tornjevima, crkvenim zvonicima, kupolama, strmim ulicama i opsadnim zidovima… i kao na dlanu. Kuće se stisnule, kaskadno se nanizale jedna pored druge, krovovi napravili slap od terakote. Fasade iste boje, nijanse su u pitanju, al nije monotono. Vrhovi plavičastih brda u pozadini, a naokolo zeleni zatalasani brezuljci. Odavde je lepo, mirno, spokojno i nekako nestvarno. Zbog ovog vredi posetiti Umbriju, zeleno srce Italije…

 

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

Glavni grad ove regije je Peruđa, a od poznatih atrakcija najčuvenija je dolina rekeTibar i jezera Trasimeno. Najčuvenije manje mesto Umbrije je Assisi, poznato po Svetom Franji Asiškom, zatim Gubio, Postinjano… Oker gradovi sa tornjevima, crkvenim zvonicima, kupolama, strmim ulicama i opsadnim zidovima… i kao na dlanu. Kuće se stisnule, kaskadno se nanizale jedna pored druge, krovovi napravili slap od terakote. Fasade iste boje, nijanse su u pitanju, al nije monotono. Vrhovi plavičastiKažu, svi putevi vode u Rim. Jedan od njih prolazi kroz Umbriju. Umbrija je regija koja se nalazi u centralnoj Italiji. Prostire se između Toskane i predela kojim dominira večni grad Rim. Poznata je po lepotama prirodnih predela sa brojnim selima od kojih se većina nalazi isključivo na uzvišenjima odakle se pruža neverovatan pogled na doline. Glavni grad ove regije je Peruđa, a najčuvenije manje mesto Umbrije je Asizi, poznato po Svetom Franji Asiškom.Umbriju još nazivaju , „zeleno srce Italije“… Upoznajte drugačiju Italiju, gde vreme sporo teče i napravite sebi novu dimenziju odmora. h brda u pozadini, a naokolo zeleni zatalasani brezuljci. Odavde je lepo, mirno, spokojno i nekako nestvarno. Zbog ovog vredi posetiti Umbriju, zeleno srce Italije…

1. dan – BEOGRAD
Sastanak grupe i 17:30 h kod Arene, polazak u 18:00 h. Nodna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2. dan – ASIZI- PERUĐA Prepodnevni dolazak u Asizi. Grad Asizi je rodno mesto sv. Franje Asiškog, jednog od najvedih svetitelja Rimokatoličke
crkve, koji je u njemu osnovao franjevački red. Panoramsko razgledanje grada: spektakularna Bazilika sv. Franje s franjevačkim samostanom Sacro
Convento i čuvenim Đotovim freskama, koje su pod zaštitom UNESCA… Smeštaj u hotel u okolini Peruđe. Slobodno vreme. Nocenje.
3. dan PERUĐA –ORVIETO– PERUĐA
Doručak. Nakon doručka odlazak mini vozom do istorijskog centra grada.Razgledanje grada: Katedradrala San Lorenco, crkva sv. Petra i
srednjovjekovni akvadukt, Fontana Maggiore, Palata dei Priori, Etrurski slavoluk, Mermerna fontana. Peruđa je poznata i kao grad čokolade,grad
koji de vas osvojiti ved na prvi pogled. Slobodno vreme u centru grada, za šetnju i uživanje u ukusima čuvene “bacci perugina”(poljubci iz Peruđe)
čokolade.U ranim poslepodnevnim časovima fakultativni odlazak do Orvieta. Po dolasku u Orvieto, čuveni gradid ove regije, ukrcavanje na žičaru,
koja vodi do istorijskog dela grada koji se nalazi na krečnjačkoj steni koja kao da de svakog časa da se obruši pod težinom predivne katedrale
građene 3 veka. Organizovano razgledanje grada, šetnja glavnom ulicom Kavur, koja vodi do trga Duomo, na kom se nalazi veličanstvena katedrala,
zatim odlazak do Trga naroda, gde je središte uprave nad gradom. Povratak u hotel . Nocenje.
4. dan PERUĐA –KORTONA- ARECO– PERUĐA
Doručak. Fakultativni izlet do Cortone. Dolazak u mali, prelepi gradid Kortonu.. Po dolasku, kradi obilazak istorijskog centra grada uz
razgledanje: Trg Republike , palata Komune – sedište uprave grada, palata Kasali… Slobodno vreme. Krade putovanje do Areca, jednog od
najlepših toskanskih gradova. Obilazak istorijskog centra grada uz razgledanje: trg Grande koji predstavlja najlepši deo Areca,čuven i po tome što
je poslužio kao scenografija za poznati film „La Vita e Bella“( Život je lep), Duomo –prelepe katedrale, crkva Sv. Franje, Petrarkina kuda u kojoj je
rođen čuveni pesnik …Povratak u hotel. Nocenje.
5. dan PERUĐA –GUBIO
Doručak. U toku prepodneva polazak iz Peruđe. Odlazak do srednjovekovnog grada Gubia, petog po veličini u oblasti Umbrije. Grad se nalazi na
veoma neobičnom mestu, strmoj padini iznad koje se uzdiže planina Inđino, jedna od lanaca središnjih Apenina. Obilazak trga Grande, na kom se
nalazi palata Konzula i Duždeva palata.Slobodno vreme za šetnju. U poslepodnevnim časovima polazak za Beograd. Nodna vožnja kroz Sloveniju i
Hrvatsku prema Srbiji.
6. dan – BEOGRAD
Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:

● prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
● tri nodenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije 3* u Peruđi ili okolini
● razgledanja prema programu
● usluge licenciranog vodiča
● troškovi organizovanja putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:

●fakultativni izleti
●međunarodno putno zdravstveno osiguranje
● obaveznu gradsku komunalnu taksu u iznosu od 2€ po nodenju po osobi, a za boravak u hotelima sa 3* €

UMANJENJA

● Umanjenje za tredu odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)
● Umanjenje za sopstveni prevoz 75 evra po osobi (VAŽNO: putnici sa sopstvenog prevoza nemaju razgledanje grada po dolasku i fakultativni izleti
zavise od raspoloživosti mesta u autobusu)
FAKULTATIVNI IZLETI I POSETE:

 Poludnevni izlet za“ Orvieto” 20 € U cenu je uključeno: prevoz autobusom, prevoz žičarom, posete navednim mestima bez ulaznica i usluge
vodiča.
 Poludneni izlet Kortona -Areco 25 € U cenu je uključeno: prevoz autobusom, posete navednim mestima bez ulaznica i usluge vodiča.
 Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje a pladanje je u inostranstvu, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30
učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuju uz korigovanje cene.
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda
njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih
centara ne rade.

TERMINHOTELCENA PO OSOBIDOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU
10.10. – 15.10. 2018.Vega ***169 eur60 eur

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

● Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate.
Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na
putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. Pladanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na
račun Organozatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija
40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije
10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest
mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne
zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master,
American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “UMBRIJA”:

● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja.

● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim I dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem

OPŠTE NAPOMENE:
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično,
izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili
lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i
spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od
najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. Zbog poštovanja satnica
predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja
predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
●Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja
ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja,
ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete
obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora
putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine,
zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod
Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail:
garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”.

Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency

Organizator putovanja: OTP 196/2010

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah