KRSTARENJE KANJONOM KRIVE DRINE- sa ručkom i muzikom na brodu

Krstarenje Drinom

Termin putovanja: 12.05.2018. – subota

Reka Drina i njen veličanstveni kanjon su blago i bogatstvo koje Taru, Bajinu Baštu i Perućac, između ostalog, čine tako posebnim. „Kriva Drina“, je jedna od najlepših reka ovog dela Evrope , a njen božanstveni kanjon po veličini treći u svetu,a prvi po lepoti… Čini se da je Drina, baš ovde, podno planine Tare najlepša a njeno korito i kanjon, najslikovitiji i najimpresivniji. Kanjon Drine je jedan od najdubljih kanjona u svetu (na pojedinim mestima i do 1000 m). Već posle pola sata plovidbe ulazite u predeo koji krasi zelena boja vode i šumom obrasle litice koje spajaju vodu sa nebom. Trenutci provedeni u kanjonu su svakako, nesvakidašnji, nestvarni i neponovljivi…

Krstarenje Drinom OPIS IZLETA: Polazak iz Beograda u dogovoreno vreme. Vožnja preko Valjeva do Bajine Bašte. – Dolazak u Bajinu Baštu oko 10.00 h, obilazak manastira Rača, zatim obilazak fabrike koja proizvodi čuvenu rakiju BB Klekovaču i degustacija rakije ; – Potom , odlazak na Perućac i obilazak najkraće reke, “Godina” duge 365 metara , Vrelo i vodopad gde se reka uleva u reku Drinu; – Zatim odlazak do jezera Perućac, ukrcavanje na brod , plovidba u trajanju od 3 časa, najlepšim kanjonom, trećim po veličini u svetu, kanjonom reke Drine gde stižemo tačno do granice sa Republikom Srpskom i nazad. Na brodu ručak i muzika za svo vreme trajanja plovidbe; – Meni ručka na brodu (riba ili pečenje jagnjeće i praseće sa prilogom,salata,hleb,kolač) Povratak na polazno mesto – Polazak za Beograd – Dolazak u Beograd u večernjim satima

CENA IZLETA: 4.500,00rsd po osobi

ARANŽMAN OBUHVATA :

Prevoz konfornim turističkim autobusom, klima, tv,dvd

Krstarenje brodom kanjonom Drine u trajanju od 3 časa – 22 km do granice sa Republikom Srpskom i nazad do polaznog mesta, ukupno 44 km. Ručak na brodu Muziku na brodu

Obilaske manastira Rača i fabrike Klekovača BB

usluga predstavnika agencije/vodiča,

troškove realizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Individualne troškove putnika kao i druge troškove koji nisu predviđeni programom izleta i nisu u sadržaju programa.

NAČIN PLAĆANJA:

40% prilokom rezervacije, ostatak 10 dana pre polaska.

NAPOMENE:

  • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
  • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4,5 sati vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

  • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
  • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Ostavljanje vrednih stvari u busu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste!

  • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Program je rađen na bazi 45 plativih putnika

Print Friendly, PDF & Email

Obavezno pogledajte