Najlepši Božićni vašari 6./10.12.2017.

Broj dana: 5 dana, 2 noćenja
Tip putovanja: Putovanje autobusom
Polasci: 06.12. - 10.12.2017
OPIS PROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

NINBERG–BAMBERG-ROTENBURG

5 dana (2 noćenja) – autobusom POLAZAK: 6. decembar 2017. POVRATAK: 10. decembar 2017.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (6.decembar 2017.) BEOGRAD – NINBERG (oko 1070 km). Sastanak grupe na dogovorenom mestu u 16.30 sati. Polazak autobusa u 17 sati. Putovanje autobusom sa usputnim zadržavanjem radi odmora.

2. dan (7.decembar 2017.) NINBERG. Dolazak u Ninberg, grad koji još od srednjeg veka je ogledalo nemačke istorije, impresivan, uzbudljiv i uvek između veličine i tragike. Pod zaštitom tvrđave, ovde su svojevremeno procvetali trgovina i umetnost, slobodan i novi duh je nastanio grad, a retko gde drugde se živelo tako dobro. I tako je ostalo do danas. Ovaj grad je još I poznat po svom božićnom vašaru koji se održava na prelepom centralnom trgu Hauptmarkt. Christkindlesmarkt, kako se zove na nemačkom, u prevodu znači “Vašar Hrista deteta” i odraz je tradicije grada da na svake dve godine bira po jednu mladu ženu iz grada da bude Kristkind. Božićni vašar u Nirnbergu verovatno je najpoznatiji u Nemačkoj. Na okićenim štandovima prodavci nude umetničke predmete, a čulo ukusa obradovaće božićna peciva i kuvano vino, kao i regionalni specijaliteti, dok muzički okvir stvaraju svečani zvuci horova i duvačkih orkestara. Na glavnom trgu, oko čuvenih nirnberških fontana Šenen Brunen, između tezgi svake godine prodje oko dva miliona posetilaca – i tako je još od 17. veka. Razgledanje grada. Smestaj u hotel posle 13 sati. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan (8.decembar 2017.) NINBERG – BAMBERG – ROTENBURG – NINBERG (oko 240 km). Doručak. Polazak za Bamberg. Centar carske i biskupske vlasti više od 1000 godina, često nazivan i ‘Franačkim Rimom’, Bamberg stoji na sedam brežuljaka u prelepom prirodnom okruženju. Ujedinjujući baroknu i srednjevekovnu arhitekturu, grad je jedinstveno umetničko delo urbanizma. Dominantna građevina je Bamberška katedrala. Uz nju nezaboravno je i staro jezgro grada, koje vrvi od znamenitosti sa UNESCO liste zaštićene svetske baštine. Srednjevekovni duh i arhitektura čine savršene kulise za predivno osvetljeni božićni market ćiji će vam ambijent dočarati prošla vremena. Iako Bamberg predstavlja raj na zemlji za ljubitelje piva, u decembru ovaj grad diše u ritmu kuvanog vina koje se u potocima toči na božićnom vašaru. Božić u ovom gradu može se opisati jednom rečju – fantastično. Srce grada nalazi se na ostrvu, a čitavim putem do Maksplaca nižu se božićne tezge sa specijalitetima kao što su kobasice, slatkiši, vino. Slobodno vreme za indiviualno razgledanje grada. Nastavak puta do najlepšeg romantičnog gradića Nemačke, Rotenburga. na reci Tauber. Kapije ovog srednjovekovnog mesta svake večeri i danas “zaključava” noćni čuvar u 20 časova! Prolaskom kroz gradska vrata ulazi se u predivnu bajku večne božićne priče ovog čarobnog gradića. Sve što se podrazumeva pod pojmom božićne bajke nalazi se u ovom predivnom gradiću: nemački muzej Božića, glavni trg sa božićnim sajmom i gradskom kućom, srednjevjekovni tornjevi i zidine, kućice sa drvenim gredama, trgovine u kojima se prodaje božićni nakit i ukrasi. Božićni vašar u Rotenburgu je legendaran, jer se svake večeri do Božića odbrojava vreme otvaranjem novog ukrašenog prozora, uz trube i pesme koje pevaju mališani s lampama, obučeni u crvene pelerine. Ovaj grad šljašti od lampiona i miriše na kuvano vino, cimet i kolače, pa posetioci imaju utisak da se nalaze unutar snežne lopte. Inače, specijalitet ovog grada su kolači u obliku snežnih lopti. Rotenburg je ovekovečio i Volt Dizni u filmu “Pinokio”, što ne čudi, jer je izuzetno dopadljiv. Bio je jedan od retkih nezavisnih imperijalnih gradova. O tome koliko se u ovaj grad slivalo novca od tekstila, trgovine i poljoprivrede, najbolje svedoči tri kilometra gradskih zidina – debelih i nepobedivih. Prvi turisti stigli su ovde još u 19. veku, slikari i pesnici koji su od ovog romantičnog utočišta napravili svetski poznato mesto. Slobodno vreme za indiviualno razgledanje grada Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan (9.decembar 2017.) NINBERG – BEOGRAD (oko 1070 (oko 1070 km). Doručak. Sobe treba napustiti do 11 sati. Dlobodno vreme do polaska za Beograd. Polazak za Beograd oko 18 sati. Kraća usputna zadržavanja radi odmora.

5. dan (10.decembar 2017.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima

-autobuski prevoz na navedenoj relaciji po programu putovanja,

-smeštaj u hotelu kategorije dve zvezdice u dvokrevetnim sobama (dva noćenja sa doručkom – samousluživanje izbor više jela)

-razgledanja prema programu putovanja, usluge vodica i troškovi organizovanja putovanja.

medjunarodno putno zdravstveno osiguranje, individualni troškovi, ulaznice koje nisu obuhvacene cenom putovanja, kao i gradske komunalne servisne i poreske takse (18 € za sve vreme boravka).

 

SMEŠTAJ Ninberg: Ibis Nürnberg Hauptbahnhof

ORGANIZATOR PUTOVANJA zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

199 EUR

Cena putovanja iskazana je u evrima a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju uplaćuje se akontacija u iznosu od 30% cene a najkasnije 20 dana pre polaska na putovanje uplaćuje se preostalih 70%, do punog iznosa cene putovanja. Plaćanje može biti gotovinsko, platnim karticama ili čekovima građana. Ceo iznos se može izmiriti kreditima poslovnih banaka po važećim propisima. U tom slučaju Fun Travel Agency će, prilikom prijavljivanja, izdati profakturu na ukupan iznos koju će putnik predati poslovnoj banci radi odobravanja kredita.

 

– Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa. – Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u kuju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. – U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. – Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja. – U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0086/2017 od 25.01.2017.godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU „YUTA”, Beograd ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300055458 od 25.01.2017.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”. – Uslovi korišćenja putovanja navedeni su u Opštim uslovima Organizatora putovanja , licenca br. OTP 322/2010 od 18.02.2010., a usklađeni su sa Zakonom o turizmu Republike Srbije; mole se svi putnici da ih pažljivo pročitaju pre polaska na putovanje. Organizator putovanja smatra da se putnik upoznao sa Opštim uslovima putovanja, potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje i uplatom akontacije.

OVLASCENI AGENT PRODAJE : FUN TRAVEL AGENCY

Print Friendly, PDF & Email

Obavezno pogledajte