Bavarska – jesen 2018

Bavarska – jesen 2018

Pasau – Nirnberg – Bamberg – Vircburg – Rotenburg na Tauberu – Regensburg

OPIS DESTINACIJEPROGRAM PUTOVANJAARANZMAN OBUHVATAARANZMAN NE OBUHVATACENOVNIKUSLOVI PLACANJANAPOMENE

6 dana (3 nocenja sa doručkom u hotelu kategorije 3*u Nirnbergu) – putovanje autobusom

Bavarska je najveća savezna zemlja Nemačke, smeštena na njenom jugoistoku sa glavnim gradom Minhenom.. Istorija ove zemlje kaže da u vreme cara Avgusta područje južno od Dunava bilo naseljeno Keltima. Raspadom Rimskog carstva formira se zajednica Bavarci spajanjem Kelta, Nemaca koji su tu živeli i Rimljana koji su ostali posle raspada imperije. Od 555 godina postoji evidencija nezavisnog Vojvodstva a od 1180. do 1918. godine, ovo je bila oblast pod upravom porodice Vitelsbah. 1918. pod uticajem opštih nemira u Nemačkoj, dolazi do sloma monarhije Vitelsbah koji još uvek žive u Minhenu, ali nemaju specijalni status.

Program putovanja:

1. dan BEOGRAD – NOVI SAD Sastanak putnika u Beogradu u 17:30 h. Polazak autobusa u 18.00 h. Polazak iz Novog Sada u 19.15 h ispred železničke stanice, kod lokomotive. Polazak iz Subotice u 20:30 h. Nocna vožnja kroz Mađarsku I Austriju.
2.dan PASAU – NIRNBERG. Dolazak u mesto Pasau koji se nalazi na ušdu tri reke. Grad su stvorili italijanski barokni majstori graditeljstva. Visoki tornjevi, šarene fasade, živopisni trgovi, romantična šetališta i krivudave uličice i danas doprinose mediteranskoj atmosferi. U Starom gradu uzdiže se veličanstvena Katedrala Sv. Stefana u kojoj su smeštene jedne od najvedih katedralnih orgulji sveta, stara i nova skupština grada, tvrđava Oberhaus, stara biskupska rezidencija… Polazak za Nirnberg na severu Bavarske koji leži na reci Pegnic i koji je osnovan u 11. veku, rodno mesto najvedeg slikara nemačke renesanse Alberta Direra, carski grad gde su se u državnoj riznici čuvale kruna i relikvije careva Svetog rimskog carstva nemačke nacije (962–1806), gde je počela izrada prvih džepnih satova u 16 veku Smeštaj u hotel. Nocenje.
3. dan NIRNBERG – BAMBERG – NIRNBERG Doručak. Obilazak starog istorijskog centra pešice sa vodičem: srednjevekovni bedemi sa kraljevskim dvorcem iz 12. veka, crkva Sv. Lorenza, Sv.Marije, Sv. Sebalda iz 13. veka, gradski trg sa Lepom fontanom i gradskom kudom, Fontana vrlina vek, zgrade vina, kukuruza,, kuda Alberta Direra, ulica starih zanata, Hangmanov most, fontana Dečak sa guskom 16. vek, zgrada suda gde se održao Nirnberški process. Slobodno vreme. Fakultativano odlazak u Bamberg, jedan od najočuvanijih srednjevekovnih gradova, koji se nalazi na sedam brežuljaka na severu Bavarske 62 km od
Nirnberga. Obilazak pešice starog grada sa vodičem: visoki tornjevi Carske katedrale Sv. Petra iz 11. veka, Stara i Nova biskupska rezidencija, zgrada Gradske Vednice na obali reke Regnic sa zgradama iz srednjeg veka poznatim kao “Mala Venecija” ubraja se u arhitektonsko – istorijski najznačajnije građevine u Evropi. Stari grad je od 1993 proglašen delom svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO–a. Bamberg je poznat po egzotičnom dimljenom pivu, najvecem broju pivara po glavi stanovnika i po prvoj knjizi štampanoj na nemačkom jeziku 1459. godine. Slobodno vreme. Povrataku Nirnberg. Nocenje..
4. dan NIRNBERG – VIRCBURG – ROTHENBURG na TAUBERU – NIRNBERG Doručak. Celodnevni fakultativni izlet Rothenburg na Tauberu i Vircburg. . Nastavak putovanja prema gradu Vircburg udaljenom oko 110km – dobro očuvani barokni grad na reci Majni koji postoji jos od 8.veka, danas je važan univerzitetski, trgovački i poljoprivredni centar severozapadne Bavarske, u kome uzgoj vinove loze i proizvodnja vina i piva zauzimaju važno mesto. Obilazak istorijskog centra grada: Biskupska palata Rezidens koja se nalazi na UNESCO listi svetske baštine, tvrđava Marianberg , katedrala Sv. Kilijana sa dva tornja , Gradska skupština , stari most na Majni dugačak 180 metara, gradska bolnica… Slobodno vreme. Polazak prema Rotenburgu na Tauberu, grad u istočnoj Bavarskoj koji leži na reci Tauber, spominje se još u 10. veku a današnji Rotenburg je poznat zbog dobro očuvane lepote arhitekture iz srednjeg veka.U starom gradu koji je okružen zidinama sa mnoštvom uskih, kamenom popločanih ulica i zgradama sa tipičnim drvenim ukrasima na fasadama. Obilazak pešice starog jezgra grada sa vodičem: gradska kapija, gradska skupština sa zvonikom na bajkovitom srednjevekovnom trgu, crkva Sv.Petra i Pavla ,Marijanina apoteka, crkva Sv.Jakova .Slobodno vreme. Povratak u Nirnberg. Nocenje.
5. dan NIRNBERG – REGENSBURG Doručak. Napuštanje hotela i polazak prema Regensburgu Obilazak pešice istorijskog centra grada koji je proglašen delom svetske kulturne baštine, kameni most iz 12. veka, katedrala sv. Petra koja je bila sedište biskupije od 13.veka, benediktinski samostan Sv. Emeram iz 13.veka, crkva sv.Jakova iz 12.veka, apoteka Adler iz 17.veka, Rathaus u kojem je zasedao Reichstag – skupština Svetog Rimskog carstva sve do 1806… Slobodno vreme.Nastavak putovanja i polazak prema Beogradu. Nocna vožnja kroz Nemačku, Austriju i Mađarsku.
6.dan BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:

 •  prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
 •  Tri nocenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kategorije tri zvezdice u Nirnbergu
 • Razgledanja prema programu
 • usluge vodiča
 •  Troškovi organizovanja putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:

 • Fakultativni izleti
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

FAKULTATIVNI IZLETI I POSETE:

 •  Poludnevni izlet “Bamberg” Cena: 25 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, obilazak istorijskog centra grada I usluge vodiča.
 •  Celodnevni izlet “Vircburg i Rotenburg na Tauberu” Cena: 30 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, obilazak istorijskog centra Vircburga i Rotenburga i usluge vodiča.
 • Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje a placanje je u Nemačkoj, isključivo u evrima, u efektivi. Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuju uz korigovanje cene. .
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskh praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

UMANJENJA:

 • Umanjenje za trecu odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomocnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit)
 •  Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trecim (pomocnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)
 • Umanjenje za sopstveni prevoz 60 evra po osobi (VAŽNO: putnici sa sopstvenog prevoza nemaju razgledanje grada po dolasku i fakultativni izleti zavise od raspoloživosti mesta u autobusu)

OPCIONE DOPLATE:    Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta

 

Cena putovanja po osobi:
Termin Hotel Cena po osobi Doplata za 1/1 sobu
17.10. – 22.10.2018. Acom 3* 179 eur 85 eur

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

 • Cena putovanja iskazana je u evrima, a pladanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke INTESA, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, upladuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja.
 • Placanje može biti:1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun Organizatora putovanja ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate – akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10
  dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima Organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa–e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

 

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE “BAVARSKA”
● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim, dok ne postoji mogudnost smeštanja u trokrevetnim sobama.

SMEŠTAJ:
● Hotel ACOM ***, Nirnberg www.acomhotels.de/en/nuernberg/acomhotel-nuernberg.html Nalazi se 3 km od centra Nirnberga (stanica metroa je pored hotela). Hotel ima recepciju, aperitiv bar i restoran. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom i fenom, standardno opremljene telefonom, TV–om i WiFi internetom (koji se napladuje). Doručak je kontinentalni –samoposluživanje.
●Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovih hotela, hotelima iste ili više kategorije.
●Sobe sa pomodnim ležajem su manje konforne i tredi , pomodni ležaj može biti manji od standardnih dimenzija.

OPŠTE NAPOMENE:
● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša.
● Organizator putovanja ima licencu OTP 196/2010 izdatu 10. februara 2010. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade
štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0094/2018 od 25.01.2018. godine, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj 300059989 od 25.01.2018. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad”

Ovlasceni agent prodaje: Fun Travel Agency

Organizator putovanja: OTP 196/2010 FT

Print Friendly, PDF & Email
Pozovite odmah